رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95

شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95 -رشته های مورد نیاز

برای مشاهده رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 97 کلیک کنید

رشته های تحصیلی مورد نیاز در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی شال 95.

کاردانی فنی برق قدرت گرایش (توزیع، پست، انتقال) (فوق دیپلم)
کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش (تاسیسات الکتریکی) (فوق دیپلم)
کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی ) (فوق دیپلم)
کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق (فوق دیپلم)
کاردانی فنی طراحی و دوخت (فوق دیپلم)
کاردانی فنی طراحی پوشاک (فوق دیپلم)
کاردانی فنی لباس و خیاطی (فوق دیپلم)
کاردانی فنی نرم افزار کامپیوتر (فوق دیپلم)
کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر (فوق دیپلم)
کاردانی فنی ماشینهای کشاورزی گرایش (مکانیک ماشینهای کشاورزی، مکانیزاسیون کشاورزی) (فوق دیپلم)
کاردانی تاسیسات گرایش (حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی) (فوق دیپلم)

اصلاحیه دفترچه راهنمای آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95

به کانال آگهی های استخدامی رسمی بپیوندید


کاردانی فنی ساخت وتولید (گرایشهای ماشین ابزار، قالب سازی) (فوق دیپلم)
کاردانی فنی صنایع چوب و کاغذ )گرایش سازههای چوبی (فوق دیپلم)
کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)

مهندسی برق گرایش قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی برق گرایش کنترل (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تکنولوژی برق (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی برق گرایش الکترونیک (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی علمی کاربردی برق (لیسانس، فوق لیسانس)
اموزش ابتدایی (لیسانس)
برنامه ریزی اموزشی (لیسانس، فوق لیسانس)
برنامه ریزی درسی (لیسانس، فوق لیسانس)
تکنولوژی آموزشی (لیسانس، فوق لیسانس)
روان شناسی بالینی (لیسانس، فوق لیسانس)
روان شناسی بالینی کودک و نوجوان (لیسانس، فوق لیسانس)
روان شناسی تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس)
روان شناسی عمومی (لیسانس، فوق لیسانس)
سنجش و اندازه گیری (لیسانس، فوق لیسانس)
علوم تربیتی (لیسانس، فوق لیسانس)
فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس)
مشاوره و راهنمایی (لیسانس، فوق لیسانس)
روانشناسی شخصیت (لیسانس، فوق لیسانس)
آموزش ابتدایی و روانشناسی کلیه گرایشها (فوق لیسانس)
روانشناسی رشد (لیسانس، فوق لیسانس)
تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس)
روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی (لیسانس، فوق لیسانس)
روانشناسی بالینی گرایش استثنایی (لیسانس، فوق لیسانس)
علوم تربیتی گرایش استثنایی (لیسانس، فوق لیسانس)
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش بیومکانیک ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش تربیت بدنی جانبازان و معلولین (لیسانس، فوق لیسانس)
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش حرکات اصلاحی و اسیب شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش رفتار حرکتی (لیسانس، فوق لیسانس)
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش علم تمرین (لیسانس، فوق لیسانس)
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزش قهرمانی (لیسانس، فوق لیسانس)
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزش همگانی (لیسانس، فوق لیسانس)
تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش مدیریت ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)
تربیت بدنی و علوم ورزشی کلیه گرایشها (فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس)
معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)
تربیت بدنی و علوم ورزشی (لیسانس، فوق لیسانس)
تاریخ کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
تاریخ انقلاب اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری تاریخ (لیسانس، فوق لیسانس)
جغرافیای انسانی گرایش طبیعی (لیسانس، فوق لیسانس)
جغرافیای طبیعی و انسانی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
ژئوفیزیک کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری جغرافیا (لیسانس، فوق لیسانس)
ارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس)
تصویرسازی (لیسانس، فوق لیسانس)
طراحی صنعتی (لیسانس، فوق لیسانس)
معماری (لیسانس، فوق لیسانس)
معماری منظر (لیسانس، فوق لیسانس)

دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پروش

دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه و گزینش آموزش و پرورش


نقاشی (لیسانس، فوق لیسانس)
: فرهنگ و هنر (لیسانس، فوقلیسانس)
آمار (لیسانس، فوق لیسانس)
امار ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)
اموزش ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)
ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)
ریاضی کاربردی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری ریاضی (لیسانس، فوق لیسانس)
ریاضی محض (لیسانس، فوق لیسانس)
ریاضی کاربرد در کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)
آموزش زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)
زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)
زبان و ادبیات انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری زبان انگلیسی (لیسانس، فوق لیسانس)
ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)
زبان و ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)
آموزش زبان و ادبیات فارسی (لیسانس، فوق لیسانس)
تکنولوژی تولیدات زراعی (لیسانس، فوق لیسانس)
تکنولوژی تولیدات گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی (لیسانس، فوق لیسانس)
تکنولوژی تولیدات باغی (لیسانس، فوق لیسانس)
علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی (لیسانس، فوق لیسانس)
علمی کاربردی مدیریت تلفیقی افات (لیسانس، فوق لیسانس)
زمین شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
علوم زمین (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری زمین شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
آموزش علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس)
زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
زیست شناسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
علوم جانوری (لیسانس، فوق لیسانس)
میکروبیولوژی (لیسانس، فوق لیسانس)
علوم گیاهی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
زیست شناسی محض (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تکنولوژی ساختمان (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی عمران گرایش عمران (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی اجرایی ساختمان (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی فناوری عمران (لیسانس، فوق لیسانس)
ساختمان سازی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی معماری و شهرسازی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تکنولوژی عمران گرایش عمران (لیسانس، فوق لیسانس)
شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی شیمی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی صنایع چوب (گرایش صنایع چوب) (لیسانس، فوق لیسانس)
کارشناسی سازه های چوبی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی صنایع مبلمان (لیسانس، فوق لیسانس)
طراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس)
علمی کاربردی طراحی و تکنولوژی دوخت (لیسانس، فوق لیسانس)
طراحی لباس و خیاطی (لیسانس، فوق لیسانس)
طراحی پوشاک (لیسانس، فوق لیسانس)
تکنولوژی طراحی و دوخت (لیسانس، فوق لیسانس)
الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)
زبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)
سطح 2 و 3 حوزوی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری زبان و ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری دینی و عربی (لیسانس، فوق لیسانس)
ادبیات عرب (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری الهیات و معارف اسلامی (لیسانس، فوق لیسانس)
ارتباطات اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس)
برنامه ریزی اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس)
جامعه شناسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
مطالعات اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس)
علوم اجتماعی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
مردم شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری علوم اجتماعی (لیسانس، فوق لیسانس)
زیست شناسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
شیمی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
شیمی آلی (لیسانس، فوق لیسانس)
شیمی تجزیه (لیسانس، فوق لیسانس)
شیمی معدنی (لیسانس، فوق لیسانس)
شیمی کاربردی (لیسانس، فوق لیسانس)
فیزیک کاربردی (لیسانس، فوق لیسانس)
فیزیک کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
فیزیک هستهای (لیسانس، فوق لیسانس)
فیزیک هواشناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر علوم تجربی (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری زیست شناسی (لیسانس، فوق لیسانس)
زیستشناسی محض (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)
فیزیک محض (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری شیمی (لیسانس، فوق لیسانس)
بیولوژی (لیسانس، فوق لیسانس)
فیزیک علوم دریا (لیسانس، فوق لیسانس)
فیزیک کاربردی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی برق قدرت (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی برق کنترل (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی برق گرایش الکترونیک (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیری فیزیک (لیسانس، فوق لیسانس)
فیزیک محض (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی صنایع کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی عمران کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی کامپیوتر کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی مکانیک کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
دبیر کار و فناوری (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی فناوری اطلاعات (لیسانس، فوق لیسانس)
علوم کامپیوتر (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی کامپیوتر نرم افزار (لیسانس، فوق لیسانس)
ارتباط تصویری (لیسانس، فوق لیسانس)
گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس)
ارتباط تصویری و گرافیک (لیسانس، فوق لیسانس)
بهداشت عمومی (لیسانس، فوق لیسانس)
بهداشت مدارس (لیسانس، فوق لیسانس)
پرستاری (لیسانس، فوق لیسانس)
تغذیه (لیسانس، فوق لیسانس)
مامایی (لیسانس، فوق لیسانس)
الهیات و معارف اسلامی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
روان شناسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
سطح 2 و 3 حوزوی (لیسانس، فوق لیسانس)
علوم تربیتی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
علوم قرانی (لیسانس، فوق لیسانس)
روان شناسی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
علوم تربیتی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
مکانیک خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تکنولوژی خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)
علمی کاربردی مکانیک خودرو (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی دریا گرایش دریانوردی (لیسانس، فوق لیسانس)
حسابداری (لیسانس، فوق لیسانس)
علمی کاربردی حسابداری (لیسانس، فوق لیسانس)
علمی کاربردی متالوژی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تکنولوژی متالوژی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی مواد (متالوژی) کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
تکنولوژی ماشینهای کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی ماشینهای کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی کشاورزی ماشینهای کشاورزی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی برق گرایش مخابرات (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی برق گرایش الکترونیک (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی علمی کاربردی برق الکترونیک (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تکنولوژی برق الکترونیک (لیسانس)
انیمیشن (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی مکانیک گرایش تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس)
تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس)
تبدیل انرژی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات (لیسانس، فوق لیسانس)
تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی (لیسانس، فوق لیسانس)
صنایع دستی (لیسانس، فوق لیسانس)
علمی کاربردی صنایع دستی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی شیمی صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی علوم و صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی کشاورزی صنایع غذایی (لیسانس، فوق لیسانس)
جوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس)
صنایع فلزی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تکنولوژی جوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی مواد گرایش جوشکاری (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی فناوری جوش (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی تولیدات دامی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی کشاورزی علوم دامی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی دامپروری (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی برق کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
مکاترونیک (فوق لیسانس)
مهندسی مکانیک کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)
معماری داخلی (لیسانس، فوق لیسانس)
مهندسی معماری (لیسانس، فوق لیسانس)

اصلاحیه دفترچه راهنمای آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95

به کانال آگهی های استخدامی رسمی بپیوندید