رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96

استخدام آموزش و پرورش

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پروش

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پروش

به کانال آگهی های استخدامی رسمی بپیوندید

آموزگار ابتدایی:

آموزش ابتدایی(لیسانس، فوق لیسانس)، برنامه ریزی درسی (لیسانس، فوق لیسانس)، علوم تربیتی کلیه گرایشها (لیسانس، فوق لیسانس)، فلسفه تعلیم و تربیت (لیسانس، فوق لیسانس)، مشاوره (لیسانس، فوقلیسانس)، مشاوره و راهنمایی(لیسانس، فوق لیسانس)، تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت(لیسانس، فوق لیسانس)، روانشناسی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)

آموزگار استثنایی:

روانشناسی تربیتی گرایش کودکان استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)، روانشناسی بالینی گرایش استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)، علوم تربیتی گرایش استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)، کودکان استثنایی(لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر ادبیات فارسی:

دبیری ادبیات فارسی(لیسانس، فوق لیسانس)، زبان و ادبیات فارسی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر تربیت بدنی:

تربیت بدنی و علوم ورزشی - کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، معلم تربیت بدنی و علوم ورزشی(لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر ریاضی:

دبیری ریاضی(لیسانس، فوق لیسانس)، ریاضی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، آمار کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر زبان و ادبیات انگلیسی:

دبیری زبان انگلیسی(لیسانس، فوق لیسانس)، زبان انگلیسی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر زیست شناسی:

اموزش علوم تجربی(لیسانس، فوق لیسانس)، زیست شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، میکروبیولوژی(لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری زیست شناسی(لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر شیمی:

شیمی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری شیمی(لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر عربی:

زبان و ادبیات عرب(لیسانس، فوق لیسانس)، سطح 2 حوزوی(لیسانس)، سطح 3 حوزوی(فوق لیسانس)، دبیری زبان و ادبیات عرب(لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری دینی و عربی(لیسانس، فوق لیسانس)، ادبیات عرب(لیسانس، فوق لیسانس

دبیر علوم تجربی:

زیست شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، شیمی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، فیزیک کلیه گرایشها(لیسانس، فوق لیسانس)، دبیر علوم تجربی(لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری زیست شناسی(لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری فیزیک(لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری شیمی(لیسانس، فوق لیسانس)، بیولوژی(لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر فیزیک:

فیزیک کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری فیزیک(لیسانس، فوق لیسانس)

دبیر معارف اسلامی:

الهیات و معارف اسلامی - کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، سطح 2 حوزوی(لیسانس)-، سطح 3 حوزوی(فوق لیسانس)، دبیری دینی و عربی(لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری الهیات و معارف اسلامی(لیسانس، فوق لیسانس)، درجه تخصصی 2 حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق لیسانس)، درجه تخصصی 3- حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس)

دبیری تاریخ:

تاریخ - کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)،  تاریخ انقلاب اسلامی(لیسانس، فوق لیسانس)،  دبیری تاریخ(لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری جغرافیا:

ژئوفیزیک - کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری جغرافیا(لیسانس، فوق لیسانس)، جغرافیا کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پروش

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پروش

دبیری حرفه و فن (کار و فناوری):

مهندسی صنایع کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی عمران کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسیکامپیوتر کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، مهندسی مکانیک کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)

دبیری هنر:

ارتباط تصویری(لیسانس، فوق لیسانس)،  تصویرسازی(لیسانس، فوق لیسانس)، معماری(لیسانس، فوق لیسانس)، معماری منظر(لیسانس، فوق لیسانس)،  نقاشی(لیسانس، فوق لیسانس)، هنر کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)

علوم اجتماعی:

برنامه ریزی اجتماعی(لیسانس، فوق لیسانس)،  جامعه شناسی - کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، مطالعات اجتماعی(لیسانس، فوق لیسانس)، علوم اجتماعی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوق لیسانس)، علوم ارتباطات اجتماعی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوقلیسانس)، مردم شناسی(لیسانس، فوق لیسانس)، دبیری علوم اجتماعی(لیسانس، فوق لیسانس)

مراقبت سلامت:

بهداشت عمومی(لیسانس، فوق لیسانس)، بهداشت مدارس(لیسانس، فوق لیسانس)، پرستاری(لیسانس، فوق لیسانس)،  تغذیه(لیسانس، فوقلیسانس)، مامایی(لیسانس، فوق لیسانس)

مربی امور تربیتی:

الهیات و معارف اسلامی - کلیه گرایش ها(لیسانس، فوقلیسانس)، روان شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوقلیسانس)، سطح 2 حوزوی(لیسانس)، سطح 3 حوزوی(فوقلیسانس)، علوم تربیتی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوقلیسانس)، علوم قرانی(لیسانس، فوقلیسانس)، درجه تخصصی 2- حافظ ممتاز قران(لیسانس,فوق لیسانس)، درجه تخصصی 3- حافظ کل قران(لیسانس,فوق لیسانس)

مشاوره:

روان شناسی کلیه گرایش ها(لیسانس، فوقلیسانس)، مشاوره کلیه گرایش ها(لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز الکتروتکنیک:

مهندسی برق گرایش قدرت(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی برق گرایش کنترل(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی برق گرایش قدرت و کنترل(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی کنترل(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی برق قدرت(لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز حسابداری:

حسابداری کلیه گرایش ها(لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز زراعی و باغی:

تکنولوژی تولیدات زراعی(لیسانس، فوقلیسانس)، تکنولوژی تولیدات گیاهی(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی زراعت و اصلاح نباتات(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تولیدات گیاهی(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی کشاورزی گرایش باغبانی(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی کشاورزی گرایش زراعت و اصلاح نباتات(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی کشاورزی گرایش گیاه پزشکی(لیسانس، فوقلیسانس)، تکنولوژی تولیدات باغی(لیسانس، فوقلیسانس)، علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی(لیسانس، فوقلیسانس)، علمی کاربردی مدیریت تلفیقی افات(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی گیاه پزشکی(لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز ساختمان:

مهندسی تکنولوژی گرایش ساختمان(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی ساختمان(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی عمران گرایش عمران(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی اجرایی عمران(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی معماری وشهرسازی(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی عمران گرایش عمران(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی فناوری عمران گرایش ساختمان سازی(لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز صنایع چوب:

چوب شناسی و صنایع چوب (لیسانس، فوقلیسانس)، سازههای چوبی (لیسانس، فوقلیسانس)،: صنایع چوب (لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی صنایع چوب (گرایش صنایع چوب) (لیسانس، فوقلیسانس)، کارشناسی سازههای چوبی (لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی صنایع مبلمان (لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی صنایع چوب و کاغذ (لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی سازههای چوبی (لیسانس، فوقلیسانس)

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پروش

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پروش

هنرآموز طراحی و دوخت:

طراحی و دوخت (لیسانس، فوقلیسانس)، طراحی لباس و خیاطی (لیسانس، فوقلیسانس)، طراحی پوشاک (لیسانس، فوقلیسانس)، تکنولوژی طراحی و دوخت (لیسانس، فوقلیسانس)، طراحی لباس (لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز کامپیوتر:

مهندسی کامپیوتر کلیه گرایش ها(لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز گرافیک:

ارتباط تصویری(لیسانس، فوقلیسانس)، گرافیک(لیسانس، فوقلیسانس)، ارتباط تصویری و گرافیک(لیسانس، فوقلیسانس)، ارتباط تصویری  گرافیک (اموزش گرافیک) (لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز معدن:

مهندسی معدن کلیه گرایشها (لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی استخراج معادن زیرزمینی (لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز مکانیک خودرو:

مکانیک خودرو(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی خودرو(لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز مکانیک موتورهای دریایی:

مکانیک موتورهای دریایی(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی مکانیک کشتی(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی دریا گرایش کشتی سازی(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی دریا و کشتی سازی(لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز ناوبری:

مهندسی دریا گرایش دریانوردی (لیسانس، فوقلیسانس)، ناوبری (لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی دریانوردی (لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز نقاشی:

نقاشی کلیه گرایشها (لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموز (استاد کار الکتروتکنیک):

کاردانی فنی برق قدرت گرایش(توزیع، پست ، انتقال)(فوق دیپلم)، کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش تاسیسات الکتریکی(فوق دیپلم)، کاردانی فنی الکتروتکنیک گرایش برق صنعتی(فوق دیپلم)، کاردانی فنی برق و تاسیسات گرایش برق(فوق دیپلم)، کاردان فنی الکتروتکنیک(فوق دیپلم)

هنرآموز (استاد کار طراحی و دوخت):

کاردانی فنی طراحی و دوخت(فوق دیپلم)، کاردانی فنی طراحی پوشاک(فوق دیپلم)، کاردانی فنی لباس و خیاطی(فوق دیپلم)، پوشاک(فوق دیپلم)

هنرآموز (استاد کار کامپیوتر):

کاردانی فنی نرمافزار کامپیوتر(فوق دیپلم)، کاردانی فنی سخت افزار کامپیوتر(فوق دیپلم)، کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات و ارتباطات(فوق دیپلم)

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پروش

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پروش

هنرآموز (استادکار الکترونیک):

الکترونیک(فوق دیپلم)، الکترونیک گرایش رادیو و تلویزیون(فوق دیپلم)، برق - الکترونیک و ابزار دقیق(فوق دیپلم)، الکترونیک عمومی(فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار امور زراعی و باغی):

امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی گیاه پزشکی(فوق دیپلم)، تکنولوژی تولیدات باغی(فوق دیپلم)، علمی کاربردی پرورش گل و گیاه زینتی(فوق دیپلم)، علمی کاربردی مدیریت تلفیقی افات(فوق دیپلم)، امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات گیاهی(فوق دیپلم)، امور زراعی و باغی گرایش تکنولوژی تولیدات زراعی(فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار ساختمان):

ساختمان گرایش ساختمان(فوق دیپلم)، ساختمان گرایش کارهای عمومی ساختمان(فوق دیپلم)، ساختمان گرایش اجرای ساختمان های بتنی(فوق دیپلم)، ساختمان گرایش نگهداری و مرمت ساختمان(فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار سرامیک):

سرامیک(فوق دیپلم)، سرامیک صنعتی(فوق دیپلم)، صنایع سرامیک(فوق دیپلم)

هنراموز(استادکار صنایع فلزی):

صنایع فلزی گرایش صنایع فلزی(فوق دیپلم)، صنایع فلزی گرایش جوشکاری(فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار ماشینهای کشاورزی):

کاردانی فنی ماشینهای کشاورزی گرایش(مکانیک ماشینهای کشاورزی ، مکانیزاسیون کشاورزی)(فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکار متالورژی):

متالورژی ریخته گری (فوق دیپلم)، متالورژی مدلسازی (فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکارامور دامی):

پرورش طیور(فوق دیپلم)، تکنولوژی پرورش دام(فوق دیپلم)، تکنولوژی پرورش طیور(فوق دیپلم)، گاوداری صنعتی(فوق دیپلم)، مرغ داری صنعتی(فوق دیپلم)، بهداشتیار دامپزشکی(فوق دیپلم)، امور دامی(فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکارتاسیسات):

کاردانی تاسیسات گرایش( حرارتی ، تهویه و تبرید ، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع، حرارتی و برودتی)(فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکارساخت و تولید):

کاردانی فنی ساخت وتولید (گرایشهای ماشین ابزار، قالب سازی) (فوق دیپلم)

هنراموز(استادکارصنایع چوب):

صنایع چوب و کاغذ، سازههای چوبی (فوق دیپلم)

هنرآموز (استادکارمکانیک خودرو):

کاردانی فنی مکانیک خودرو (فوق دیپلم)

هنرآموزالکترونیک:

مهندسی برق گرایش مخابرات(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی علمی کاربردی برق الکترونیک(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی الکترونیک کلیه گرایش ها(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی برق گرایش الکترونیک، مخابرات(لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموزانیمیشن:

انیمیشن (لیسانس، فوقلیسانس)، تلویزیون و هنرهای دیجیتالی (لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموزتاسیسات:

مهندسی مکانیک گرایش حرارت سیالات(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی(لیسانس، فوقلیسانس)، تاسیسات گرایش حرارتی، تهویه و تبرید، حرارت مرکزی و تهویه مطبوع(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی فناوری تاسیسات حرارتی و برودتی(لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموزساخت و تولید:

مهندسی قالب سازی(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی ساخت و تولید(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی ماشین ابزار(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی ساخت و تولید(لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموزصنایع دستی:

علمی کاربردی صنایع دستی (لیسانس، فوقلیسانس)، صنایع دستی گرایشهای فرش، چوب، فلز، سفال و شیشه (لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموزصنایع شیمیایی:

مهندسی شیمی صنایع شیمیایی (لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی صنایع شیمیایی (لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموزصنایع فلزی:

جوشکاری(لیسانس، فوقلیسانس)، صنایع فلزی(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی جوشکاری(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی مواد گرایش جوشکاری(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی فناوری جوش(لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموزعلوم دامی:

دامپروری (لیسانس، فوقلیسانس)، دامپزشکی (لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تولیدات دامی (لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی علوم دامی (لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموزمکاترونیک:

مهندسی برق کلیه گرایشها (لیسانس، فوقلیسانس)، مکاترونیک (فوقلیسانس)، مهندسی مکانیک کلیه گرایشها (لیسانس، فوقلیسانس)

هنرآموزنقشه کشی معماری:

علمی کاربردی معماری(لیسانس، فوقلیسانس)، معماری داخلی(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی معماری(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی معماری گرایش شهرسازی(لیسانس، فوقلیسانس)، مهندسی تکنولوژی معماری(لیسانس، فوقلیسانس)

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پروش

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پروش