رشته های مورد نیاز آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 97

شرایط ثبت نام آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 97 -رشته های مورد نیاز

دانلود سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش

 • هنرآموز (استادکار الکتروتکنیک)
 • هنرآموز (استادکار کامپیوتر)
 • هنرآموز (استادکار مکانیک خودرو)
 • هنرآموز (استادکار تأسیسات)
 • هنرآموز (استادکار صنایع چوب)
 • هنرآموز (استادکار طراحی و دوخت)
 • هنرآموز (استادکار ساخت وتولید)
 • هنرآموز (استادکار الکترونیک)
 • هنرآموز (استادکار ساختمان)
 • هنرآموز (استادکار صنایع فلزی)
 • هنرآموز (استادکار چاپ)
 • هنرآموز حسابداری
 • هنرآموز تأسیسات
 • هنرآموز صنایع غذایی
 • هنرآموز صنایع دستی
 • هنرآموز متالورژی
 • هنرآموز الکترونیک
 • هنرآموز علوم دامی
 • دبیری هنر
 • مراقب سلامت
 • دبیر علوم اجتماعی
 • مربی امور تربیتی مدارس
 • هنرآموز ماشینهای کشاورزی
 • دبیر ادبیات فارسی
 • دبیر تربیتبدنی
 • دبیر ریاضی
 • دبیر زبان و ادبیات انگلیسی
 • دبیر زیستشناسی
 • دبیر شیمی
 • دبیر عربی
 • دبیر علومتجربی
 • دبیر فیزیک
 • هنرآموز ساختمان
 • هنرآموز زراعی و باغی
 • هنرآموز صنایع چوب
 • هنرآموز طراحی و دوخت
 • هنرآموز کامپیوتر
 • هنرآموز مکانیک خودرو
 • هنرآموز ناوبری
 • هنرآموز نقاشی
 • هنرآموز مکانیک موتورهای
 • دریایی
 • دبیر روانشناسی
 • هنرآموز معدن
 • دبیری حرفه و فن (کار و فنّاوری)
 • هنرآموز صنایع فلزی و جوشکاری
 • هنرآموز کودکیاری
 • هنرآموز سرامیک
 • هنرآموز چاپ
 • هنرآموز نساجی
 • هنرآموز ساخت و تولید
 • دبیری اقتصاد
 • دبیری جغرافیا (جغرافیا)
 • دبیری جغرافیا (زمین شناسی)
 • آموزگار ابتدایی (ابتدایی)
 • دبیری معارف اسلامی (معارف اسلامی)
 • دبیر معارف اسلامی (فلسفه)
 • آموزگار ابتدایی (استثنایی)
 • مشاور واحد آموزشی
 • هنرآموز الکتروتکنیک (الکتروتکنیک)
 • هنرآموز الکتروتکنیک (مکاترونیک)
 • هنرآموز گرافیک (گرافیک)
 • هنرآموز گرافیک (انیمیشن)
 • هنرآموز نقشهکشی عمومی (معماری)
 • هنرآموز ساخت و تولید (ساخت و تولید)

دانلود سوالات عمومی و تخصصی استخدامی آموزش و پرورش