سوالات عمومی و تخصصی شغل حسابدار

ویژه آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال 96

سوالات استخدامی وزارت بهداشت

با توجه به مواد آزمون شغل حسابدار در آگهی استخدامی وزارت بهداشت  در سال 96  بسته ای حاوی سوالات زیر برای آماددگی در این آزمون آماده گردیده است.

مواد آزمون عمومی:

 1. 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه
 2. 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
 3. 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
 4. 450 سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
 5. 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
 6. 980 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
 7. 340 سوال هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

مواد آزمون تخصصی:

 1. 325 سوال اصول حسابداری همراه با پاسخنامه
 2. 190 سوال حسابداری مالی همراه با پاسخنامه
 3. 95 سوال حسابداری دولتی همراه با پاسخنامه
 4. 227 سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه همراه با پاسخنامه

حجم فایل : 17 مگابایت         نوع فایل: pdf

برای دانلود کلیک کنید