خبرهای استخدامی | دانلود سوالات استخدامی

سوالات استخدامی آموزش و پرورش ویژه آزمون سال ۹۷

سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

سوالات استخدامی نیروی انتظامی

۲۱۰ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود سوالات استخدامی» ثبت شده است

دانلود سوالات استخدامی عمومی و تخصصی آموزش و پرورش ویژه آمادگی در آزمون سال ۹۷

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش برای آمادگی در آزمون سال ۹۷

دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

سوالات عمومی و تخصصی آموزش و و پرورش ویژه آمادگی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 97

۰ نظر

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ویژه آزمون سال ۹۷

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ویژه آزمون سال ۹۷

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

۲ نظر

سوالات عمومی و تخصصی شغل حسابدار ویژه آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال 96

سوالات عمومی و تخصصی شغل حسابدار

ویژه آزمون استخدامی وزارت بهداشت سال 96

سوالات استخدامی وزارت بهداشت

با توجه به مواد آزمون شغل حسابدار در آگهی استخدامی وزارت بهداشت  در سال 96  بسته ای حاوی سوالات زیر برای آماددگی در این آزمون آماده گردیده است.

مواد آزمون عمومی:

 1. 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه
 2. 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
 3. 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
 4. 450 سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
 5. 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
 6. 980 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
 7. 340 سوال هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

مواد آزمون تخصصی:

 1. 325 سوال اصول حسابداری همراه با پاسخنامه
 2. 190 سوال حسابداری مالی همراه با پاسخنامه
 3. 95 سوال حسابداری دولتی همراه با پاسخنامه
 4. 227 سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه همراه با پاسخنامه

حجم فایل : 17 مگابایت         نوع فایل: pdf

برای دانلود کلیک کنید

۰ نظر

سوالات عمومی و تخصصی کارشناس شبکه ویژه آزمون استخدامی قوه قضاییه سال 96

سوالات عمومی و تخصصی کارشناس شبکه

ویژه آزمون استخدامی قوه قضاییه سال 96

سوالات استخدامی قوه قضاییه - کامپیوتر، فناوری اطلاعات

با توجه به مواد آزمون شغل کارشناس شبکه در آگهی استخدامی قوه قضاییه سال 96 که شامل

شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه ـ سیستم­های عامل ـ معماری کامپیوتر ـ برنامه­نویسی پیشرفته (C++) ـ ساختمان داده ها و طراحی الگوریتم ها و همچنین سوالات عمومی خواهد بود. بر این اساس ما بسته ای حاوی سوالات عمومی و تخصصی زیر برای آمادگی در این آزمون آماده کرده ایم.

سوالات عمومی:

 1. 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه
 2. 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
 3. 450 سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
 4. 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
 5. 340 سوال هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

سوالات تخصصی:

 1. 230 سوال شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه همراه با پاسخنامه
 2. 120 سوال سیستم های عامل همراه با پاسخنامه
 3. 100 سوال معماری کامیپوتر همراه با پاسخنامه
 4. 100 سوال برنامه نویسی پیشرفته همراه با پاسخنامه
 5. 150 سوال ساختمان های داده همراه با پاسخنامه
 6. 100 سوال طراحی الگوریتم همراه با پاسخنامه

نوع فایل ها: PDF           حجم فایل: 11 مگابایت

برای دانلود کلیک کنید

۰ نظر

دانلود سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی ویژه آزمون قوه قضاییه سال 96

نمونه سوالات استخدامی مسئول خدمات مالی

ویژه آزمون قوه قضاییه سال 96

سوالات استخدامی قوه قضاییه - رشته های حسابداری و مدیریت

با توجه به مواد آزمون شغل مسئول خدمات مالی در آگهی استخدامی قوه قضاییه سال 96 که شامل
حسابداری مالی ـ مدیریت مالی ـ کنترل و تنظیم بودجه ـ مالیه عمومی ـ قانون محاسبات عمومی و همچنین سوالات عمومیخواهد بود. بر این اساس ما بسته ای حاوی نمونه سوالات عمومی و تخصصی زیر برای آمادگی در این آزمون آماده کرده ایم. که با مطالعه این بسته می توانید گام بلندی برای موفقیت در این آزمون بردارید.

سوالات عمومی:

 1. 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه
 2. 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
 3. 450 سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
 4. 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
 5. 340 سوال هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

سوالات تخصصی:

 1. 190 سوال حسابداری مالی همراه با پاسخنامه
 2. 100 سوال مدیریت مالی همراه با پاسخنامه
 3. 227 سوال کنترل و تنظیم بودجه همراه با پاسخنامه
 4. 120 سوال مالیه عمومی و بودجه همراه با پاسخنامه
 5. و جزوه کامل قانون محاسبات عمومی

نوع فایل ها: PDF           حجم فایل: 8 مگابایت

برای دانلود کلیک کنید

۰ نظر

دانلود سوالات استخدامی قوه قضاییه ویژه آزمون سال 96

دانلود سوالات استخدامی قوه قضاییه ویژه آزمون سال 96

سوالات استخدامی قوه قضاییه

۰ نظر

دانلود سوالات استخدامی متصدی امور بانکی ویژه آزمون استخدامی بانک گردشگری

دانلود نمونه سوالات استخدامی متصدی امور بانکی

ویژه آمادگی در آزمون استخدامی بانک گردشگری

استخدام بانک گردشگری

۰ نظر

دانلود سوالات استخدامی برای آمادگی در آزمون شرکت راد گستر محاسب سال 96

دانلود سوالات استخدامی برای آمادگی در آزمون شرکت راد گستر محاسب سال 96

استخدام شرکت راه آهن رادگستر محاسب

با توجه به آگهی استخدامی شرکت راد گستر محاسب سال 96 بسته ای حاوی سوالات زیر را برای آمادگی در این آزمون را پیشنهاد میکنیم.

 • 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
 • 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
 • 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
 • 390 سوال فن آوری اطلاعات همراه با پاسخنامه
 • 450 سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
 • 330 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه
 • 340 سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

دانلود سوالات استخدامی نیروی زمینی ارتش ویژه آزمون سال 96

دانلود سوالات استخدامی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

ویژه آزمون سال 96

دانلود نمونه سوالات استخدامی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

با توجه به آگهی آزمون استخدامی نیروی زمینی ارتش بسته حاوی سوالات زیر برای آمادگی در این آزمون آماده شده است.

محتوای بسته شامل:

 1. 550 سوال ادبیات فارسی به همراه جواب
 2. 330 سوال زبان انگلیسی به همراه جواب
 3. 550 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه جواب
 4. 490 سوال فناوری اطلاعات به همراه جواب
 5. 450 سوال معارف اسلامی به همراه جواب
 6. 300 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی به همراه جواب
 7. 200 سوال هوش و استعداد تحصیلی به همراه جواب

حجم فایل: 8.5 مگابایت          نوع فایل: PDF

برای دانلود کلیک کنید

۰ نظر

دانلود سوالات استخدامی نیروی انتظامی ویژه آزمون سال 96

دانلود سوالات استخدامی نیروی انتظامی

ویژه آزمون سال 96

سوالات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

محتوای این بسته که برای آمادگی در آزمون استخدامی نیروی انتظامی آماده شده است، شامل:

 • 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
 • 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
 • 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
 • 390 سوال فن آوری اطلاعات همراه با پاسخنامه
 • 450 سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
 • 330 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی همراه با پاسخنامه
 • 340 سوال هوش و استعداد تحصیلی همراه با پاسخنامه

حجم فایل ها: 8.5 مگابایت     نوع فایل: PDF

برای دانلود کلیک کنید

۰ نظر
عضویت