سوالات عمومی و تخصصی شغل حسابدار

ویژه آزمون دستگاه های اجرایی کشور سال 97

سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

مجموعه سوالات عمومی:

 1. 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه
 2. 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
 3. 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
 4. 450 سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
 5. 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
 6. 980 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
 7. 340 سوال هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

مجموعه سوالات تخصصی:

 1. 190 سوال حسابداری مالی همراه با پاسخنامه
 2. 95 سوال حسابداری دولتی همراه با پاسخنامه
 3. 227 سوال اصول تنظیم و کنترل بودجه همراه با پاسخنامه
 4. جزوه کامل قانون محاسبات عمومی و قانون مناقصات
 5. 100 سوال مدیریت مالی همراه با پاسخنامه

حجم فایل: 9 مگابایت              نوع فایل: PDF

برای دانلود کلیک کنید