با توجه به آگهی استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی استان های مختلف در سال 94 محتوای آزمون استخدامی توانمندیهای عمومی به تعداد 60 شامل :

۱- زبان و ادبیات فارسی

۲- زبان انگلیسی (عمومی)

۳- ریاضی و آمار مقدماتی

۴- فن آوری اطلاعات

۵- معارف اسلامی

۶- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی

7- سوالات هوش و استعداد تحصیلی

برای آمادگی داوطلبان عزیز در این آزمون ما بسته ای که در زیر مشاهده میکنید، را پیشنهاد میکنیم.

  • 300 سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه با پاسخ   ( جواب )
  • 330 سوال زبان انگلیسی عمومی به همراه با پاسخ ( جواب )
  • 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه با پاسخ ( جواب تشریحی )
  • 390 سوال فن آوری اطلاعات به همراه با پاسخ ( جواب )
  • 450 سوال معارف اسلامی به همراه با پاسخ    ( جواب )
  • 330 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی به همراه با پاسخ ( جواب )
  • 340 سوال هوش و استعداد تحصیلی به همراه با پاسخنامه (جواب)

برای دانلود کلیک کنید