دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی نیروی خدماتی دیپلم

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

با توجه به آگهی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی برای جذب نیروی خدماتی مواد آزمون استخدامی شامل سوالات زیر خواهد بود.

 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان انگلیسی (عمومی)
 • ریاضی و آمار مقدماتی
 • فن آوری اطلاعات
 • معارف اسلامی
 • اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی
 • سوالات هوش و استعداد تحصیلی

بر این اساس برای آمادگی داوطلبان عزیز در این آزمون ما بسته ای که در زیر مشاهده میکنید، را پیشنهاد میکنیم.

محتوای بسته شامل سوالات:

 • 300 سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه با پاسخنامه
 • 330 سوال زبان انگلیسی عمومی به همراه با پاسخنامه
 • 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه با پاسخنامه
 • 390 سوال فن آوری اطلاعات به همراه با پاسخنامه
 • 450 سوال معارف اسلامی به همراه با پاسخنامه
 • 330 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی به همراه با پاسخنامه
 • 340 سوال هوش و استعداد تحصیلی به همراه با پاسخنامه

برای دانلود کلیک کنید