اعلام زمان مصاحبه استخدامی شرکت پتروشیمی امیرکبیر سال 95

استخدام شرکت پتروشیمی امیرکبیر در سال 95

برای مشاهده زمان و تاریخ مصاحبه کلیک کنید

در مصاحبه استخدامی چه می پرسند؟(سوالات رایج در مصاحبه استخدامی)