اطلاعیه‌ اصلاحات دفترچه ثبت نام‌ آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت سال 95

استخدام وزارت بهداشت و درمان

دانلود نمونه سوالات استخدامی امور مالی ویژه آزمون دانشگاه علوم پزشکی سال 95

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته کامپیوتر و IT شغل متصدی پذیرش و آمار

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رشته حسابداری شغل پذیرش و آمار

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شغل پذیرش و آمار

نمونه سوالات عمومی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی 

جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

بدینوسیله به اطلاع کلیه متقاضیان می‌رساند پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی سال ۱۳۹۵در تاریخ ۳۱/۴/۹۵ با توجه به اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اصلاحات جدید ذیل در دفترچه راهنمای مذکور صورت گرفته، ضرورت دارد داوطلبان هنگام ثبت‌نام به این نکات توجه نمایند. هم‌چنین داوطلبانی که قبلاً ثبت‌نام نموده‌اند با عنایت به توضیحات ذیل در صورت علاقه‌مندی می‌توانند با مراجعه به قسمت ویرایش نسبت به ویرایش اطلاعات خود اقدام نمایند.

استخدام دستگاه های اجرایی کشور در سال 95


الف) اصلاحات مربوط به شغل محل ها و جدول شرایط احراز:
۱-در کد شغل محل ۱۲۹۱۸ (خوشه شغلی متخصص بیهوشی) محل خدمت به گیلان – رضوانشهر – بیمارستان رضوانشهر اصلاح می گردد.
۲- رشته تحصیلی فوریتهای پزشکی (کد۳۰۹۵۴) با مقطع تحصیلی فوق دیپلم در کد شرایط احراز ۱۵۳ مربوط به شغل محل ۱۲۲۳۲ (خوشه شغلی کاردان فوریتهای پزشکی) اضافه می گردد.
۳-در کد شغل محل ۱۱۸۲۹ (خوشه شغلی مسول خدمات مالی ۱۱) ، جنسیت پذیرش به مرد اصلاح می گردد.
۴-مقطع فوق لیسانس مربوط به رشته تحصیلی مهندسی بهداشت حرفه ای(کد ۳۱۱۷۴) از کد شرایط احراز ۱۳۰ و کد شغل محل ۱۱۲۲۷ حذف می گردد.
۵-در کد شغل محل ۱۲۷۴۵ و ۱۲۷۵۱ خوشه شغلی پرستار ، جنسیت به مرد اصلاح می گردد.
۶-در کد شغل محل ۱۰۲۳۴ خوشه شغلی کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماریها ، جنسیت به مرد اصلاح می گردد و همچنین کد شرایط احراز این شغل محل ازکد(۴۳) به (کد۱۷۱) تغییر می یابد.
ب) اصلاحات مربوط به خوشه شغلی(جدول شماره ۱):
– پذیرش در کد شغل محل های ۱۱۱۵۲، ۱۱۱۵۳ و ۲۱۰۵۶ از خوشه شغلی امور روانی (کد ۲۴۵۹ ) به خوشه روانشناس بالینی (کد ۲۴۹۵) اصلاح می گردد. ضمناً عنوان شغلی این کد شغل محل ها از کارشناس امور روانی به روانشناس بالینی تغییر می یابد.
ج) اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام:
۱- تذکر ۱ مندرج در صفحه ۴ دفترچه بصورت ذیل اصلاح می گردد:
ملاک عمل برای محاسبه تاریخ گواهی فراغت از تحصیل ، معافیت دائم و پایان خدمت نظام وظیفه داوطلبان روز برگزاری آزمون (۱۹/۶/۱۳۹۵) و ملاک عمل برای مشمولین بند ۲ شرایط اختصاصی مندرج در صفحه ۲ دفترچه آخرین روز ثبت نام و محاسبه سن آنها از تاریخ ۲۸/۴/۹۵ می باشد.
۲-اصلاحات مربوط به شرایط بومی بودن مندرج در صفحات ۹ و ۱۰ دفترچه راهنمای ثبت نام:
– بومی محل موردتقاضا
-یکی بودن محل تولد داوطلب یا همسر وی با محل مورد تقاضابرای استخدام.
-یکسان بودن محل مورد تقاضای استخدام برای همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح (اعم از شاغل و یا بازنشسته) با محل خدمت فعلی یا بازنشستگی والدین آنان.
-طی شدن حداقل چهار (۴) سال از سنوات تحصیلی (ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان) داوطلب به صورت متوالی یا متناوب در محل مورد تقاضا برای استخدام.
-داشتن حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای داوطلب در محل مورد تقاضا برای استخدام.
-داشتن حداقل چهار (۴) سال سابقه پرداخت حق بیمه برای پدر، مادر و یا همسر داوطلب در محل مورد تقاضا برای استخدام.

نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته کامپیوتر و IT شغل متصدی پذیرش و آمار

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رشته حسابداری شغل پذیرش و آمار

نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شغل پذیرش و آمار

نمونه سوالات عمومی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی 

جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

استخدام دستگاه های اجرایی کشور در سال 95