خبرهای استخدامی | دانلود سوالات استخدامی

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود جروه و نمونه سوالات برای آمادگی در آزمون تشریحی قضاوت

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش

۵۴ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی» ثبت شده است

استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان خراسان شمالی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 18 آذر 97:

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی خراسان شمالی درنظردارد بمنظورتامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تحت پوشش خود از محل مجوز شماره ۹۰۲/۲۰۹/د مورخه ۱۸/۲/۹۷ معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع،تعداد 106 نفر از افراد واجد شرایط رادر رشته شغل های جدول ذیل از طریقآزمون عمومی ،تخصصی ومصاحبه پس از طی مراحل گزینش در قالب قرارداد کار معین (تبصره ۵ ماده ۳۱ آئین نامه اداری واستخدامی )بکارگیری نماید.

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کردستان در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 17 آذر 97:

بااستعانت ازخداوند متعال وحمد وسپاس به درگاه ایزد منان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود درخانه های بهداشت تحت پوشش دانشگاه ،طبق مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش واستخدام بهورزمصوب هیأت امناء ، درنظر دارد به استناد تبصره ۱ماده۲ دستورالعمل فوق الذکر وبا توجه به نامه شماره ۱۹۵۲/۲۰۹/دمورخه ۱۴/۰۴/۱۳۹۳مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی ، تعداد ۷۵ نفر به صورت قرارداد کارمعین (موضوع قرارداد تبصره۵ماده۳۱آیین نامه اداری واستخدامی) ازافراد واجد شرایط (صرفاً بومی ) را ازطریق امتحان عمومی،تخصصی ،مصاحبه و سیر مراحل گزینشی براساس قانون گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز بعد ازگذراندن وموفقیت در دوره آموزش بهورزی مطابق جداول شرایط احراز ومحل های مورد نیاز مندرج درمفاد آگهی بکارگیری نماید.

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی مراغه

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 17 آذر 97:

موسسه کارآفرینان آوا سلامت به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی مراغه در ۹ رشته شغلی به صورت شرکتی طبق جدول ذیل نسبت به اجرای فراخوان استخدامی از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه اقدام می نماید.

(ثبت نام از ساعت ۱۶ آغاز می گردد)

*مهلت ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۷ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ می باشد

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی لارستان در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی لارستان در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 14 آذر 97:

شرکت خدماتی درمانی پیام جهت ارائه خدمات به دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لارستان تعداد ۴ نفر افراد واجدالشرایط را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی و گزینش به صورت شرکتی به شرح ذیل جذب می نماید.

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

استخدام در علوم پزشکی گراش در آذر 97

استخدام دانشکده علوم پزشکی گراش در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی گراش

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 5 آذر 97:

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گراش تابعه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در نظر دارد برای تامین نیروهای مورد نیاز خوداز محل مجوز شماره ۹۸۷۴ / ۲۰۹ /د مورخ ۱۴ / ۱۲ / ۹۶ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تعداد ۱۰ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه های (عمومی و تخصصی) به شرح ذیل به صورت قراردادکارمعین استخدام نمایند.

متقاضیان می توانندجهت ثبت نام از ۵ آذر لغایت ۱۲ آذر به سامانه مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۷۱۵۲۴۴۶۶۳۲ داخلی ۲۱۶ (منابع انسانی علوم پزشکی گراش) تماس حاصل نمایند.

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد در آذر 97

مهلت ثبت نام: 12 آذر ماه 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کهگیلویه و بویراحمد

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 29 آبان 97:

دانشگاه علوم پزشکی استان درنظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز خود در خانه های بهداشت تحت پوشش خود تعداد ۸ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری امتحان عمومی،تخصصی ، مصاحبه و گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز به صورت قرارداد کار معین از بین داوطلبان واجد شرایط در روستاهای شعاع ۱۱ کیلومتر خانه بهداشت مربوطه مندرج در جدول پیوست با شرایط ذیل بکارگیرد.

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسفراین در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اسفراین در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شهرستان اسفراین

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 6 آذر 97:

موسسه کارآفرینان آوا سلامت به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی وخدمات بهداشتی اسفراین  در ۱۳ رشته شغلی  به صورت شرکتی و قراردادی طبق جدول ذیل نسبت  به اجرای فراخوان استخدامی از طریق برگزاری آزمون علمی و مصاحبه اقدام می نماید.

مهلت ثبت نام از تاریخ  ۱۳۹۷/۰۹/۶  لغایت  ۱۳۹۷/۰۹/۱۴  می باشد

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم در آذر 97

مهلت ثبت نام: 16 آذر ماه 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی قم

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 8 آذر 97:

دانشگاه  علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم در نظر دارد از محل مجوز شماره ۹۹۱۰/۲۰۹/د مورخ ۱۴/۱۲/۹۶ معاونت توسع مدیریت و منابع وزارت بهداشت؛ درمان و اموزش پزشکی در راستای تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیلز خود طبق مفاد دستور العمل نحوه جذب و باکارگیری نیروی انسانی مصوب هیات امناء تعداد ۸۴ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون کتبی (قرارداد یکساله) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در دفترچه و جدول رشته های شغلی جذب نماید.لازم به ذکر است سهمیه ۲۵ درصد ایثارگری قبلا با هماهنگی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگان استان قم در تعدادی رشته تکمیل گردیده و داوطلبانی می توانند از سهمیه مذکور استفغاده نمایند که در جدول رشته های شغلی ایثاگر ۲۵% قید گردیده است و در غیر اینصورت در مابقی رشته های شغلی، می توانند طبق شرایط داوطلبین آزاد در آزمون شرکت نمایند.

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان در آذر 97

مهلت ثبت نام: از 12 الی 14 آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 7 آذر 97:

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان درنظر دارد امور منشی گری بخشهایی از بیمارستان شهید معرفی زاده شهرستان شادگان را به بخش خصوصی واگذار نماید. شایان ذکر است افراد پذیرفته شده تحت پوشش شرکت پیمانکاری و بعنوان نیروی شرکتی مشغول به خدمت می شوند و هیچگونه رابطه استخدامی به دانشکده نخواهند داشت.

زمان ثبت نام و مدارک مورد نیاز :
متقاضیان جهت ثبت نام از تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۱۲ لغایت ۱۳۹۷/۰۹/۱۴ می بایست نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. شایان ذکر مدت مذکور قابل تمدید نمی باشد.

اطلاعات بیشتر
۰ نظر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در آذر 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

خبر 30 آبان 97:

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان در نظر دارد به استناد  مجوز شماره  ۱۰۳۳۸/۲۰۹ /د مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در راستای تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز خود طبق مفاد دستورالعمل نحوه جذب و بکارگیری نیروی انسانی مصوب هیات امناء ، تعداد ۳۱ نفر از افراد واجد شرایط را  ازطریق امتحان کتبی (عمومی،تخصصی)و مصاحبه  تخصصی برای رشته های شغلی مشخص شده پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون گزینش کشور به صورت  قرارداد کار معین (به صورت قرارداد یک ساله ) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در جدول ذیل بکارگیری نماید:

اطلاعات بیشتر
۰ نظر
عضویت