شروع ثبت نام سرباز معلم (امریه) آموزش و پرورش استان کرمانشاه در سال 97

مهلت ثبت نام: 11 اردیبهشت 97

سرباز معلم سال 97

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلمی

خبر 3 اردیبهشت 97:

جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش کرمانشاه

اداره کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه در نظر دارد، به منظور تأمین کادر واحدهای آموزشی کمتر توسعه یافته از بین فارغ التحصیلان لیسانس در رشته های مورد نیاز، تعدادی از مشمولین وظیفه را برای اعزام به مناطق مذکور به عنوان معلم وظیفه گزینش کند.
بنابراین داوطلبان می توانند با ارایه دفترچه آماده به خدمت (برگه اعزام بدون مهر غیبت) که اعتبار آن ۰۱ /۰۴/ ۹۷ و ۰۱ /۰۶/ ۹۷ می باشد، از تاریخ ۰۴/ ۰۲/ ۹۷ تا تاریخ ۰۹ /۰۲ /۹۷ جهت ثبت نام به آموزش و پرورش منطقه ذیربط مراجعه کنند.

دریافت اطلاعات مورد نیاز:

– بخشنامه
– پرسش نامه
– فرم درخواست ثبت نام
– فرم تعهد
– مدارک لازم و عوامل امتیاز
رشته مورد نیاز

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلمی