شروع ثبت نام سرباز معلم (امریه) آموزش و پرورش استان زنجان در سال 97

سرباز معلم سال 97

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلمی

خبر 4 اردیبهشت 97:

جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان زنجان:

بنا بر اعلام رئیس اداره امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش استان: ثبت نام معلم وظیفه (سرباز معلم) در سال ۱۳۹۷ آغاز شد

بنا بر اعلام سید فتاح موسوی رئیس اداره امور اداری وتشکیلات آموزش و پرورش استان، ثبت نام معلم وظیفه (سرباز معلم)در سال ۱۳۹۷ آغاز شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان زنجان، سید فتاح موسوی رئیس اداره امور اداری وتشکیلات آموزش و پرورش استان، از آغازثبت نام معلم وظیفه (سرباز معلم)در سال ۱۳۹۷ خبر داد.

بر این اساس با استناد به بخشنامه شماره ۴/۷۱۰مورخه ۹۶/۰۲/۱۸معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش وپرورش وسهمیه اختصاصی ، فرایند جذب معلم وظیفه ( سرباز معلم ) از بین دارندگان مدرک تحصیلی لیسانس ،که دارای برگه اعزام به خدمت (بدون مهر غیبت واضافه خدمت ویا کسر خدمت )به تاریخ های ۹۷/۴/۱ و ۹۷/۶/۱ می باشند،از تاریخ ۹۷/۲/۲ شروع و تاپایان وقت اداری ۹۷/۲/۱۱ ادامه خواهد داشت ومهلت تعیین شده قابل تمدید نخواهد بود.

شرایط ومدارک لازم :

۱-دارابودن سلامت کامل جسمی وروانی

۲-داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس در کلیه رشته های تحصیلی غیر از رشته های مرتبط با پزشکی و پیراپزشکی و اورتوپدی و..) باشد

۳-داشتن برگه اعزام به خدمت به تاریخ اعزام۹۷/۰۴/۰۱ یا ۹۷/۰۶/۰۱مشروط بر آن که برگه اعزام به خدمت فاقد مهر غیبت باشد.

۴-نداشتن هرگونه کسری خدمت یا اضافه خدمت.

۵-اگر مشمولان قبلا درخواست معافیت پزشکی ویا تحصیلی نموده باشند سازمان وظیفه عمومی اعزام این قبیل مشمولان را ابه عنوان سرباز معلم لغو خواهد نمود .لازم است این افراد نسبت به ابطال درخواست معافیت خود اقدام نمایند.

۶-سرباز معلم در آموزش وپرورش دوسال کامل می باشد وپس از پذیرش امکان ترخیص جهت ادامه تحصیل و… نخواهد بود.

۷-ثبت نام به منزله پذیرفته شدن نیست وپذیرش نهایی بعد از انجام امتیاز بندی ،مصاحبه وگزینش مشخص خواهد شد.

۸-ادامه اشتغال سرباز معلم پس از اتمام خدمت موظف ممنوع می باشد.

۹-هرگونه اطلاع رسانی درخصوص روند جذب و پذیرش سرباز معلم ازطریق سایت آموزش و پرورش انجام خواهد پذیرفت.

۱۰-متقاضیان برای ثبت نام وارائه وتکمیل فرم های امتیاز بندی وگزینش به ادارات آموزش وپرورش مناطق مراجعه نمایند.

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلمی