جذب سرباز معلم (امریه) آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در سال 97

سرباز معلم سال 97

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلمی

خبر 2 اردیبهشت 97:

جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش آذربایجان غربی:

اداره کل آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی در خصوص ثبت نام برای سربازمعلم اطلاعیه ای صادر کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آموزش و پرورش استان،متن این اطلاعیه بدین شرح است:
«داوطلبان اعزام به خدمتی که دارای مدرک کارشناسی بوده و برگ اعزام ایشان به تاریخ ۹۷/۴/۱ و یا ۹۷/۶/۱ می باشد، می توانند جهت ثبت نام برای سربازمعلمی ازمورخ ۹۷/۲/۴ لغایت ۹۷/۲/۱۰ به ادارات آموزش وپرورش مناطق ویا شهرستان خود مراجعه نمایند.

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلمی