سوالات عمومی و تخصصی استخدامی دیوان محاسبات کشور

شغل کارشناس فناوری اطلاعات مجلس

ویژه آزمون سال 97

آمادگی در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور شغل کارشناس فناوری اطلاعات مجلس

با توجه به آگهی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور شغل کارشناس فناوری اطلاعات مجلس بسته ای شامل سوالاتعمومی و تخصصی زیر برای آمادگی شما عزیزان در این آزمون آماده گردیده است.

سوالات عمومی شامل:

 • 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه
 • 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
 • 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
 • 450 سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
 • 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
 • 980 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
 • 340 سوال هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

سوالات تخصصی شامل:

 • 100 سوال مهندسی نرم افزار همراه با پاسخنامه
 • 230 سوال شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه همراه با پاسخنامه
 • 120 سوال برنامه نویسی پیشرفته (++c) همراه با پاسخنامه
 • 110 سوال پایگاه داده ها همراه با پاسخنامه
 • 100 سوال معماری کامپیوتر همراه با پاسخنامه
 • 100 سوال طراحی الگوریتم همراه با پاسخنامه
 • 150 سوال ساختمان داده ها همراه با پاسخنامه
 • 100 سوال زبان تخصصی همراه با پاسخنامه

نوع فایل: PDF       حجم فایل 10 مگابایت

برای دانلود کلیک کنید