نمونه سوالات تخصصی دیوان محاسبات کشور

شغل حسابرس

ویژه آزمون سال 97

آمادگی در آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور شغل حسابرسی

با توجه به آگهی آزمون استخدامی دیوان محاسبات کشور شغل حسابرس شامل سوالات تخصصی زیر خواهد بود.

 • اصول حسابداری
 • اصول حسابرسی
 • حسابداری دولتی
 • قوانین مالی و محاسباتی (قانون محاسبات عمومی و قانون برگزار ی مناقصات)
 • قانون تجارت
 • قانون مدیریت خدمات کشوری
 • کاربرد نرم افزارهای حسابداری وحسابرسی
 • زبان انگلیسی - تخصصی

لذا برای آمادگی شما داوطلبان عزیز در این آزمون ما بسته ای که در زیر مشاهده می کنید، را آماده کرده ایم.

 • 100 سوال اصول حسابداری همراه با پاسخنامه
 • 130 سوال اصول حسابرسی همراه با پاسخنامه
 • 186 سوال حسابداری دولتی همراه با پاسخنامه
 • 1000 سوال قانون تجارت همراه با پاسخنامه
 • 112 سوال قانون مدیریت خدمات کشوری همراه با پاسخنامه
 • 100 سوال کاربرد کامپیوتر در حسابداری همراه با پاسخنامه
 • 100 سوال زبان انگلیسی تخصصی حسابداری همراه با پاسخنامه
 • و جزوه کامل قوانین مالی و محاسباتی کشور

 بهترین منبع برای آمادگی در آزمون 

نوع فایل ها: PDF با کیفیت عالی

برای دانلود کلیک کنید