سوالات استخدامی دیوان محاسبات کشور

استخدام دیوان محاسبات کشور

با توجه به آگهی استخدامی دیوان محاسبات کشور محتوای آزمون عمومی و تخصصی خواهد بود که سوالات عمومی شامل:

 • زبان و ادبیات فارسی
 • زبان انگلیسی (عمومی)
 • ریاضی و آمار مقدماتی
 • فن آوری اطلاعات
 • معارف اسلامی
 • اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانونی

و آزمون تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته شغلی مورد درخواست داوطلب به صورت چهارگزینه ای طراحی خواهد شد .

برای آمادگی داوطلبان عزیز در این آزمون ما بسته ای که در زیر مشاهده میکنید، را پیشنهاد میکنیم.

 • 300 سوال زبان و ادبیات فارسی به همراه با پاسخ   ( جواب )
 • 330 سوال زبان انگلیسی عمومی به همراه با پاسخ ( جواب )
 • 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه با پاسخ ( جواب تشریحی )
 • 390 سوال فن آوری اطلاعات به همراه با پاسخ ( جواب )
 • 450 سوال معارف اسلامی به همراه با پاسخ    ( جواب )
 • 330 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی به همراه با پاسخ ( جواب )

برای دانلود کلیک کنید