نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرائی کشور ویژه آزمون اسفند ماه 94

محتویات این بسته با توجه به سرفصل ها و دروس آزمون استخدامی به شرح زیر می باشد :

– 550 سوال ادبیات فارسی به همراه جواب

– 330 سوال زبان انگلیسی به همراه جواب

– 550 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه جواب

– 490 سوال فناوری اطلاعات به همراه جواب

– 450 سوال معارف اسلامی به همراه جواب

– 300 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی به همراه جواب

نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرائی کشور

به همراه مجموعه سوالات تخصصی زیر:

1 - سؤالات عمومی کارشناسی فنی
2- سؤالات عمومی کاردانی غیر فنی
3- سؤالات عمومی کاردانی فنی
4- سؤالات عمومی کارشناسی غیرفنی
5- سؤالات تخصصی تکنسین برق - تولید
6- سؤالات تخصصی تکنسین برق - توزیع
7- سؤالات تخصصی مهندس برق -الکترونیک
8- سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -برق منطقه ای
9- سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -توزیع
10- سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -تولید
11- سؤالات تخصصی کارشناس تدارکات
12- سؤالات تخصصی کارشناس آموزش
13- سؤالات تخصصی کارشناس اداری
14- سؤالات تخصصی کارشناس بررسی های اقتصادی
15- سؤالات تخصصی کارشناس روابط عمومی
16- سؤالات تخصصی کارشناس مالی
17- سؤالات تخصصی کارشناس حقوق
18- سؤالات تخصصی کمک کارشناس مالی
19- سؤالات تخصصی کاردانی ایمنی -برق
20- سؤالات تخصصی کمک کارشناس نرم افزار
21- سؤالات تخصصی کارشناس آمار
22- سؤالات تخصصی کارشناس ایمنی - برق
23- سؤالات تخصصی کارشناس سیستم ها
24- سؤالات تخصصی کارشناسی ایمنی-آب و فاضلاب
25- سؤالات تخصصی کارشناسی نرم افزار
26- سؤالات تخصصی تکنسین آزمایشگاه بهداشت محیط
27- سؤالات تخصصی تکنسین بهره برداری آب و فاضلاب
28- سؤالات تخصصی تکنسین شیمی
29- سؤالات تخصصی کارشناس محیط زیست
30- سؤالات تخصصی کارشناس آزمایشگاه -آب و فاضلاب
31- سؤالات تخصصی کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب
32- سؤالات تخصصی کارشناس ساختمان
33- سؤالات تخصصی مهندسی شیمی آب و فاضلاب
34- سؤالات تخصصی مهندسی شیمی-تولید
35- سؤالات تخصصی کارشناس منابع آب
36- سؤالات تخصصی کارشناس نقشه برداری
37- سؤالات تخصصی تکنسین مکانیک
38-سؤالات تخصصی تکنسین مکانیک آب و فاضلاب
39- سوالات تخصصی کارشناس مکانیک
40- سوالات تخصصی مهندسی برق - مخابرات

برای دانلود کلیک کنید

________________________________________________________