دانلود نمونه سوالات مصاحبه دانشگاه فرهنگیان تربیت معلم ویژه سال 96

دانلود سوالات مصاحبه دانشگاه فرهنگیان - تربیت دبیر شهید رجایی

برای آمادگی در مصاحبه دانشگاه فرهنگیان (تربیت معلم) سال 96 بسته ای آماده گردیده است که با مطالعه این بسته می توان گام بلندی برای قبولی در این مصاحبه برداشت.

این بسته شامل نکات اساسی برای موفقیت در مصاحبه دانشگاه فرهنگیان می باشد.

برای دانلود کلیک کنید