بیش از 800 سوال تستی و تشریحی

(سوالات تستی ویژه آزمون آیین نامه و سوالات تشریحی ویژه آزمون شهری)

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

سوالات این مجموعه شامل بخش های زیر می باشد :

بخش 1 : علائم راهنمایی و رانندگی
بخش 2 : هوشیاری
بخش 3 : هدایت و کنترل وسیله نقلیه
بخش 4: برخورد و واکنش
بخش 5 : آگاهی از خطرات
بخش 6 : عابرین پیاده
بخش 7 : مقررات راه و آزاد راه
بخش 8 : تصادفات
بخش 9 : بار و نحوه بارگیری
بخش 10: حق تقدم
به همراه 149 سوال تشریحی آیین نامه و جزوه آموزشی نکات امتحان شهری

دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی، دانلود سوالات تستی و تشریحی برای آزمون آیین نامه رانندگی، دانلود نمونه سوال امتحان راهنمایی و رانندگی جدید

با مطالعه دقیق این مجموعه میتوانید قبولی خود را تضمین کنید

برای دانلود کلیک کنید