مجموعه ای کامل شامل 720 سوال «آیین نامه راهنمایی و رانندگی» را در اختیار شما قرار می دهیم. شما می توانید با مطالعه این سوالات خود را جهت شرکت در آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی آماده سازید. 

  1. جمع آوری نکات مهم هر فصل در یک نرم افزار اندروید
  2. نرم افزار اندروید 720 سوال آیین نامه در قالب 24 آزمون

نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی

سوالات این مجموعه شامل بخش های زیر می باشد :

بخش 1 : علائم راهنمایی و رانندگی
بخش 2 : هوشیاری
بخش 3 : هدایت و کنترل وسیله نقلیه
بخش 4: برخورد و واکنش
بخش 5 : آگاهی از خطرات
بخش 6 : عابرین پیاده
بخش 7 : مقررات راه و آزاد راه
بخش 8 : تصادفات
بخش 9 : بار و نحوه بارگیری
بخش 10: حق تقدم
به همراه 149 سوال تشریحی آیین نامه و جزوه آموزشی نکات امتحان شهری

دانلود نمونه سوالات آیین نامه راهنمایی و رانندگی، دانلود سوالات تستی و تشریحی برای آزمون آیین نامه رانندگی، دانلود نمونه سوال امتحان راهنمایی و رانندگی جدید

با مطالعه دقیق این مجموعه میتوانید قبولی خود را تضمین کنید

برای دانلود کلیک کنید