دانلود نمونه سوالات آزمون تشریحی قضاوت

نمونه سوالات آزمون تشریحی قضاوت

مواد مصاحبه علمی داوطلبان دانشگاهی عبارت‌اند از:

دروس حقوقی: حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی (۴۰ نمره)
دروس کیفری: حقوق جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری (۴۰ نمره)
دروس فقهی: متون فقهی (شرح لمعه) و اصول فقه (۲۰ نمره)


مواد مصاحبه علمی داوطلبان حوزوی عبارت‌اند از:

داوطلبان حوزوی سطح ۲:
فقه و اصول: مکاسب (بیع) (۳۰ نمره)
فرائد الاصول و کفایه الاصول جلد ۱ (۳۰ نمره)
حقوقی: حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی (۲۰ نمره)
کیفری: جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری (۲۰ نمره)

داوطلبان حوزوی سطح ۳ و ۴:
فقه و اصول: مکاسب-بیع و خیارات (۳۰ نمره)
فرائد الاصول و کفایه الاصول جلد ۱ و ۲ (۳۰ نمره)
حقوقی: حقوق اساسی، حقوق مدنی، حقوق تجارت، آیین دادرسی مدنی (۲۰ نمره)
کیفری: جزای عمومی و اختصاصی، آیین دادرسی کیفری (۲۰ نمره)

لذا بسته ای که برای شما عزیزان در این باره آماده شده است، شامل سوالات زیر می باشد.

جلد اول شامل:

سوالات کیفری:

  • 559 سوال آیین دادرسی و اجرای احکام کیفری
  • 352 سوال حقوق جزای عمومی
  • 518 سوال حقوق جزای اختصاصی

جلد دوم شامل:

سوالات حقوقی:

  • 625 سوال آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی
  • 634 سوال حقوق مدنی
  • 371 سوال حقوق تجارت
  • 98 سوال حقوق ثبت

برای دانلود کلیک کیند