سوالات عمومی و تخصصی وزارت نیرو 

رشته شغلی: کارشناس حقوقی حراست (توزیع)، کارشناس حقوقی

ویژه آزمون سال 98

سوالات استخدامی وزات نیرو

با توجه به آگهی استخدامی وزارت نیرو مواد آزمون کارشناس حقوقی بسته ای حاوی سوالات عمومی و تخصصی زیر را برای آمادگی شما عزیزان در این آزمون آمده شده است.

سوالات عمومی:

 1. 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه
 2. 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
 3. 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
 4. 450 سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
 5. 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
 6. 980 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
 7. 340 سوال هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

سوالات تخصصی:

 1. 100 سوال حقوق مدنی با پاسخنامه
 2. 100 سوال حقوق تجارت با پاسخنامه
 3. 100 سوال حقوق اداری با پاسخنامه
 4. 100 سوال حقوق کار با پاسخنامه
 5. 100 سوال آیین دادرسی مدنی با پاسخنامه
 6. 100 سوال آیین دادرسی کیفری با پاسخنامه
 7. 100 سوال حقوق جرای اختصاصی با پاسخنامه

حجم فایل : 20 مگابایت         نوع فایل: PDF

برای دانلود کلیک کنید