دانلود سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ویژه آزمون اسفند 94 - عمومی و تخصصی

شامل سوالات عمومی و تخصصی:

این مجموعه از نمونه سوالات جهت آزمون استخدامی دستگاه های اجرائی کشور اسفند ماه 94 که قرار است برگزار شود، جهت مطالعه داوطلبین گرامی برای دانلود قرار گرفته است.

سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

- با توجه به متن آزمون استخدامی در سال 94 ، سوالات شامل :

– 550 سوال ادبیات فارسی به همراه جواب

– 330 سوال زبان انگلیسی به همراه جواب

– 550 سوال ریاضی و آمار مقدماتی به همراه جواب

– 490 سوال فناوری اطلاعات به همراه جواب

– 450 سوال معارف اسلامی به همراه جواب

– 300 سوال اطلاعات سیاسی ، اجتماعی و مبانی قانونی به همراه جواب

و سوالات تخصصی نیز با توجه به ردیف شغلی درخواستی می باشد.

سوالات تخصصی شامل:

1 - سؤالات عمومی کارشناسی فنی
2- سؤالات عمومی کاردانی غیر فنی
3- سؤالات عمومی کاردانی فنی
4- سؤالات عمومی کارشناسی غیرفنی
5- سؤالات تخصصی تکنسین برق - تولید
6- سؤالات تخصصی تکنسین برق - توزیع
7- سؤالات تخصصی مهندس برق -الکترونیک
8- سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -برق منطقه ای
9- سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -توزیع
10- سؤالات تخصصی مهندس برق قدرت -تولید
11- سؤالات تخصصی کارشناس تدارکات
12- سؤالات تخصصی کارشناس آموزش
13- سؤالات تخصصی کارشناس اداری
14- سؤالات تخصصی کارشناس بررسی های اقتصادی
15- سؤالات تخصصی کارشناس روابط عمومی
16- سؤالات تخصصی کارشناس مالی
17- سؤالات تخصصی کارشناس حقوق
18- سؤالات تخصصی کمک کارشناس مالی
19- سؤالات تخصصی کاردانی ایمنی -برق
20- سؤالات تخصصی کمک کارشناس نرم افزار
21- سؤالات تخصصی کارشناس آمار
22- سؤالات تخصصی کارشناس ایمنی - برق
23- سؤالات تخصصی کارشناس سیستم ها
24- سؤالات تخصصی کارشناسی ایمنی-آب و فاضلاب
25- سؤالات تخصصی کارشناسی نرم افزار
26- سؤالات تخصصی تکنسین آزمایشگاه بهداشت محیط
27- سؤالات تخصصی تکنسین بهره برداری آب و فاضلاب
28- سؤالات تخصصی تکنسین شیمی
29- سؤالات تخصصی کارشناس محیط زیست
30- سؤالات تخصصی کارشناس آزمایشگاه -آب و فاضلاب
31- سؤالات تخصصی کارشناس بهره برداری آب و فاضلاب
32- سؤالات تخصصی کارشناس ساختمان
33- سؤالات تخصصی مهندسی شیمی آب و فاضلاب
34- سؤالات تخصصی مهندسی شیمی-تولید
35- سؤالات تخصصی کارشناس منابع آب
36- سؤالات تخصصی کارشناس نقشه برداری
37- سؤالات تخصصی تکنسین مکانیک
38-سؤالات تخصصی تکنسین مکانیک آب و فاضلاب
39- سوالات تخصصی کارشناس مکانیک
40- سوالات تخصصی مهندسی برق - مخابرات

برای مشاهده و دانلود سوالات کلیک کنید

 

مطالب مرتبط:

دانلود سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ویژه آزمون اسفند 94 - سری دوم