دفترچه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی

آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پرورش

دفترچه سوالات تخصصی آموزگار ابتدایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش که در شهریور ماه 96 برگزار شده بود، برای دانلود آماده شده است.

محتوای این دفترچه شامل سوالات تخصصی زیر است؛

  • اصول فلسفه و تعلیم و تربیت
  • روان شناسی پرورشی
  • روان شناسی رشد
  • روش ها و فنون تدریس
  • اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی

برای دانلود کلیک کنید