جذب سرباز معلم (امریه) در آموزش و پرورش استان مازندران در سال 97

مهلت ثبت نام: 9 اردیبهشت 97

سرباز معلم سال 97

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلمی

خبر 3 اردیبهشت 97:

اطلاعیه بکارگیری و سازماندهی سرباز معلم آموزش و پرورش مازندران با توجه به سهمیه تخصیص یافته در رشته ها و شهرها انتشار یافت.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش مازندران؛ متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران در راستای بخشنامه شماره ۴/۷۱۰ مورخ ۲/ ۲ /۹۷ معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت متبوع،در نظر دارد از بین مشمولین وظیفه داوطلب خدمت در آموزش و پرورش صرفاً با مدرک تحصیلیلیسانس با توجه به سهمیه تخصیص یافته و رشته های تحصیلی تعیین شده مندرج در بخشنامه فوق الاشاره برای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷ به عنوان سرباز معلم با رعایت مصاحبه و گزینش و موارد ذیل پذیرش نماید:

۱- مشمولین واجد شرایط باید برگ آماده به خدمت (اعزام) بدون مهر غیبت و کسر خدمت اولیه در برگ اعزام به تاریخ اعزام اول تیر (۹۷/۴/۱) و یا اول شهر یور (۹۷/۶/۱) را دارا باشند.

۲- با توجه به برنامه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر انتخاب مشمولینی که کسری خدمت ندارند متقاضیان در صورت ارائه اطلاعات نادرست و ناقص، ملزم به جبران خسارت ناشی از “خروج قبل از پایان سال تحصیلی” و هزینه های دوره آموزشی بدو خدمت می باشند.کلیه پذیرفته شدگان نهایی در تاریخ ۹۷/۴/۱ به مراکز آموزش نظامی اعزام خواهند شد.

۳- کسانی که قصد ادامه تحصیل در دوره بالاتر را دارند پس از پذیرش نهایی در صورت قبولی امکان ترخیص آنان وجود ندارد.

۴- ثبت نام از داوطلبین خدمت در مناطق مورد نیاز از تاریخ وصول بخشنامه لغایت ۹۷/۲/۹ انجام می پذیرد لذا داوطلبین محترم از مراجعه به اداره کل خود داری فرمایند.

۵- از داوطلب خدمتی که برگ اعزام خارج از استان مازندران دریافت کرد، ثبت نام به عمل نمی آید.

۶- به لحاظ اینکه در خواست معافیت پزشکی و یا تحصیلی سبب لغو اعزام می گردد و افرادی که از سازمان وظیفه چنین در خواستی داشته اند از فهرست معلمان وظیفه کنار گذاشته می شوند متقاضیان می بایست در مهلت ثبت نام، نسبت به ابطال در خواست معافیت پزشکی ویا تحصیلی اقدام نمایند.

نکته مهم: داوطلب باید از نظر اطلاعات علمی و قدرت بیان در حد مطلوب بوده و از داوطلبینی که دارای نقص عضو، لکنت زبان و یا مشکلات دیگری که مانع تدریس می شود ثبت نام بعمل نمی آید ( ارائه گواهی سلامت از پزشک معتمد آموزش وپرورش)

متقاضیان جهت اطلاع بیشتر به ادارات آموزش وپرورش شهرستان و مناطق مورد تقاضا مراجعه نمایند.

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلمی