تغییر مکان و زمان آزمون استخدام نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی دزفول

استخدام دانشگاه علوم پزشکی دزفول

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 18 دی 96:

قابل توجه شرکت کنندگان فرآخوان جذب نیروهای شرکتی پشتیبانی و فنی
زمان برگزاری آزمون که در آگهی مربوطه ۹۶/۱۰/۲۱ قید گردیده به زمان زمان دیگری موکول گردیده است که متعاقباً جهت دریافت کارت شرکت در آزمون بهمراه تاریخ برگزاری آزمون و مکان برگزاری آزمون اطلاع رسانی می گردد.