برنامه زمانبندی تحویل مدارک قبول شدگان در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال 95

اعلام نتایج آزمون استخدامی وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه های علوم پزشکی

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

برنامه زمان بندی تحویل مدارک قبول شدگان در آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی سال 95 شهرهای مختلف در زیر آمده است.

برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی اراک
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی فسا
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی شوشتر
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی جیرفت
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی زنجان
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی مراغه
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی ایلام
برنامه زمانبندی دانشگاه علوم پزشکی گلستان

به کانال آگهی های استخدامی رسمی بپیوندید