اعلام نتایج آزمون استخدام شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان

استخدام شرکت آب و فاضلاب

خبر 4 شهریور 96:

نتایج آزمون تعیین سطح علمی جهت بکارگیری نیروی نگهبان در شرکت های پیمانکاری طرف قرارداد با اداره حفاظت فیزیکی شرکت آب و فاضلاب شهری استان اصفهان اعلام شد.