زمان و تاریخ مصاحبه تخصصی آزمون استخدام ماما در دانشگاه علوم پزشکی آبادان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی آبادان

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر ۲27 آذر 96: 

ضمن آرزوی موفقیت سایت ایران استخدام برای یکایک شما کارجویان گرامی به اطلاع میرسانیم؛ زمان و تاریخ مصاحبه تخصصی آزمون استخدام ماما در دانشگاه علوم پزشکی آبادان  اعلام شد.