استخدام موسسه آوا سلامت

در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در تهران سال 96

استخدام دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 26 شهریور 96:

مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت به منظور تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی (بیمارستان توانبخشی رفیده تهران) برای رشته های پرستاری (تعداد۱۰ نفر)، مدارک پزشکی و علوم آزمایشگاهی (هر کدام تعداد ۲ نفر) از طریق فراخوان (ارسال رزومه) نسبت به جذب و بکارگیری نیروی انسانی شرکتی اقدام می نماید. واجدین شرایط می توانند حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ (طبق فایل پیوست) از طریق همین صفحه رزومه خود را ارسال فرمایند.

به کانال آگهی های استخدامی رسمی بپیوندید

 شرایط اختصاصی پرستاری:
 ۱-     دارا بودن مدرک کارشناسی یا کارشناسی ­ارشد رشته های پرستاری از یکی از مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 ۲-     داشتن پایان طرح مشمولان خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا معافیت از آن
 ۳-     افرادی که در حال حاضی بصورت خرید خدمت در مراکز و بیمارستان­های تابعه دانشگاه فعالیت می نمایند مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.
 ۴-     داشتن حداکثر سن ۳۵ سال تا پایان آخرین روز ثبت نام
 شرایط اختصاصی علوم آزمایشگاهی:
 ۱-     دارا بودن مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی
 ۲-     داشتن پایان طرح مشمولان خدمت پزشکان و پیراپزشکان و یا معافیت از آن
 ۳-     افرادیکه در حال حاضر بصورت خرید خدمت در مراکز و بیمارستان­های تابعه دانشگاه فعالیت می نمایند مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.
 ۴-     داشتن حداکثر سن ۳۵ سال تا پایان آخرین روز ثبت نام
 شرایط اختصاصی مدارک پزشکی:
 ۱- دارا بودن مدرک کارشناسی  یا کارشناسی اشد در رشته های تحصیلی مدارک پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، آمار و اپیدمیولوژی
 ۲- افرادیکه در حال حاضر بصورت خرید خدمت در مراکز و بیمارستان­های تابعه دانشگاه فعالیت می نمایند مجاز به شرکت در این فراخوان نمی باشند.
 ۳- داشتن حداکثر سن ۳۵ سال تا پایان آخرین روز ثبت نام

تذکر: ارسال رزومه هیچ گونه حقی را برای داوطلب ایجاد نمی کند.

 – مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت در قبول و یا رد افراد، مجاز و مختار می باشد.
 – در صورت پذیرش افراد، از آنان مصاحبه علمی و تخصصی به عمل می آید.
 – پذیرش و بکارگیری منوط به تأیید هسته گزینش می باشد.
پذیرفته­ شدگان پس از مراحل قانونی بصورت قرارداد محدود و مدت معین به عنوان نیروی شرکتی همکار مؤسسه کارآفرینان آوا سلامت خواهند شد.
 تذکر: متقاضی گرامی لطفا جهت سهولت در پیگیری، کد پیگیری خود را پس از ارسال رزومه نگهداری نمایید.
 تذکر بسیار مهم : جهت ارسال رزومه لطفا فایل نمونه رزومه را از ** اینجا ** دانلود و طبق دستور العمل تکمیل و ارسال فرمایید، به فایل هایی که طبق این رزومه ارسال نشده اند ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 «حجم فایل ارسالی نباید بیش از ۲ مگابایت باشد»