استخدام شرکت های پیمانکار منطقه گل گهر

استخدام شرکت معدنی و صنعتی گل گهر سیرجان

دانلود نمونه سوالات استخدامی شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

خبر 2 مرداد 97:

شرکت های پیمانکار منطقه گل گهر در نظر دارد جهت شناسایی نیروی انسانی ، حوزه ایمنی و بهداشت و محیط زیست به شرح زیر از طریق برگزاری مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام نمایند.

برای ثبت نام به سایت www.hrdms.ir مراجعه نمائید.

مهلت ثبت نام : از ۹۷/۵/۳ الی ۹۷/۵/۲۳