استخدام شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت شیراز

مهلت ثبت نام: تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۵/۱۰/۲۲

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی ویژه آزمون سال 95

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرودشت در نظر دارد جهت مرکز خدمات جامع سلامت شهری روستایی (۱) تعداد یک نفر نیروی رادیولوژی (کاردان یا کارشناس) در قالب قرارداد پزشک خانواده روستایی از مجوز شماره ۱۰۱۴۶۱۶۶ از طریق  آزمون کتبی و مصاحبه استخدامی با شرایط ذیل جذب نماید.

کانال آگهی استخدامی های رسمی

شرایط:

۱- داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران

۲-التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران۲

۳-تدین به دین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مصرح در قانون اساسی

۴-عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان

۵-داشتن حداقل ۱ سال سابقه کار

۶-داشتن کارت پایان خدمت یامعافیت دایم جهت برادران

۷-نداشتن سابقه محکومیت جزایی

۸-داوطلبان نباید مستخدم رسمی، ثابت سایر دستگاه های دولتی و یا بازنشسته و بازخرید خدمت باشند

۹-داشتن سلامت جسمانی، روانی و توانایی برای انجام کار

۱۰-نداشتن منع استخدام در دستگاههای دولتی به موجب آرای مراجع قانونی

۱۱-داشتن حداقل ۲۰ سال و حداکثر۳۵  سال سن

۱۲-بومی بودن

مدارک مورد نیازجهت ثبت نام:

۱- اصل و کپی مدارک شناسایی( شناسنامه ، کارت ملی)از تمام صفحات یک سری

۲-اصل و کپی مدرک تحصیلی

۳- ۲ قطعه عکس ۴*۳

۴-اصل و کپی کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم(ویژه آقایان)

۵- گواهی حسن انجام کار

۶- رسید بانکی مبنی بر پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰ (دویست هزار) ریال به حساب شماره ۱۳۹۹۹۱۱۴۸۶و شناسه پرداخت ۲۴۱۰۰۸۰۱۱۱۱۱ نزد بانک ملت شعبه امام خمینی مرودشت بنام درآمدهای اختصاصی شبکه بهداشت و درمان مرودشت .

داوطلبین جهت ارائه مدارک و ثبت نام تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۹۵/۱۰/۲۲ مهلت دارند  به آدرس شبکه  بهداشت و درمان طبقه دوم واحد کارگزینی مراجعه نمایند.

مشاهده متن آگهی در سایت شبکه بهداشت مرودشت