استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در مرداد 95

مهلت ثبت نام: 18 الی 27 مرداد 95

استخدام دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل در نظر دارد برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش از محل مجوز شماره 209/863/د مورخه 95/2/26 و 209/2848/د مورخه 94/5/18 معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تعداد 55 نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق امتحان عمومی، تخصصی و پس از طی مراحل گزینش به صورت خرید خدمات از طریق بخش خصوصی (شرکتی) با در نظر گرفتن شرایط مندرج در فایل ضمیمه بکارگیری می نماید.

دانلود سوالات عمومی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

به کانال آگهی های استخدامی رسمی بپیوندید

نحوه ثبت نام مقدماتی و مهلت ثبت نام:
متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند مدارک لازم (بند 3 این آگهی) را حداکثر تا روز چهارشنبه مورخه 95/5/27 صرفا با پست سفارشی به نشانی اردبیل انتهای خیابان دانشگاه ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اردبیل – اداره کارگزینی دانشگاه به کد پستی 5618985991 ارسال نمایند.
به مدارک ناقص و مدارکی که بعد از مهلت مقرر به پست تحویل داده شده و یا از هر طریق دیگر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد ضمناً مدارک و وجوه پرداختی به هیچ وجه قابل استرداد نخواهد بود.

زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:
کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخه (95/6/17 و 95/6/18) در محل آدرس فوق الذکر توزیع خواهد شد و همچنین زمان و محل برگزاری آزمون در هنگام دریافت کارت باطلاع داوطلبان خواهد رسید.

فایل ضمیمه و جدول نیازهای شغلی

فایل ثبت نام