استخدام دانشکده علوم پزشکی بهبهان در اردیبهشت 97
مهلت ثبت نام: 9 اردیبهشت 97
استخدام دانشگاه علوم پزشکی بهبهان
خبر 3 اردیبهشت 97:
موسسه کارآفرینان آوا سلامت در نظر دارد جهت تأمین نیرو مورد نیاز مراکز درمانی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان  طبق جدول زیر تعداد 10  نفر  از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون­ کتبی و مصاحبه به صورت شرکتی جذب نماید.

ردیف

عنوان رشته شغلی

محل مورد تقاضا

جنسیت

شرایط احراز

شرایط اختصاصی داوطلب

زن

مرد

1

کمک پرستار

شهرستان بهبهان

5

5

مدرک تحصیلی دیپلم به بالا

داشتن گواهی یکساله کمک پرستاری      مورد تایید معاونت پرستاری             وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

* متقاضیان می بایست جهت اطلاع از شرایط و نحوه ثبت نام، راهنمای فراخوان را دانلود و پس از مطالعه دقیق نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
 
ثبت نام