استخدام اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی

استخدام اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دانلود سوالات استخدامی برای آمادگی در آزمون

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی

خبر 29 آبان 96:

اداره کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی به منظور تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود در سطح استان به شرح جدول زیر در قالب نیروی شرکتی از بین واجدین شرایط بومی هر شهرستان/ منطقه (نیروی خدمات با مدرک تحصیلی دیپلم، حداقل سن ۲۰ و حداکثر ۳۰ سال ) و (مربی  فرهنگی، هنری و ادبی دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر در یکی از رشته های علوم انسانی و هنر حداقل سن ۲۰ و حداکثر ۳۵ سال تمام) با داشتن شرایط عمومی و اختصاصی دعوت به همکاری می نماید:

ردیف شهرستان محل خدمت عنوان مورد نیاز تعداد جنسیت
۱ بشرویه مربی فرهنگی ۱ مرد/ زن
خدمات ۱ مرد
۲ بیرجند خدمات ۱ مرد
۳ درمیان مربی فرهنگی ۱ زن
مربی پاره وقت هنری ۱ زن
مربی پاره وقت ادبی ۱ زن
۴ سرایان مربی فرهنگی ۲ مرد/ زن
۵ طبس مربی فرهنگی سیار روستایی دستگردان ۱ مرد
مربی فرهنگی ۱ مرد/ زن
مربی پاره وقت هنری ۱ مرد/ زن
خدمات ۱ مرد
۶ فردوس مربی فرهنگی ۱ مرد/ زن
مربی پاره وقت ادبی ۱ زن
۷ نهبندان خدمات ۱ مرد
مربی پاره وقت هنری ۱ زن

در صورت به حد نصاب رسیدن داوطلبین، مراحل جذب از طریق آزمون و مصاحبه و در غیر این صورت از طریق مصاحبه تخصصی خواهد بود
متقاضیان مدارک خود را شامل کپی تمامی صفحات شناسنامه، کپی کارت ملی، کپی کارت پایان خدمت «ویژه آقایان»، کپی مدرک تحصیلی و تصویر گواهینامه پایه ۲ ویژه مربی سیار از طریق پست پیشتاز حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۹/۰۱ به نشانی بیرجند، خیابان غفاری؛ خیابان یاس؛ پلاک ۴۴؛ امور اداری کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ارسال نمایند.