آموزگاری؛ اولویت اصلی پذیرش نیرو در آموزش و پرورش است

استخدام آموزش و پرورش

دانلود سوالات استخدامی آموزش و پروش

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پروش

خبر 2 آذر 96:

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اسفندیار چهار‌بند رئیس مرکز منابع نیروی انسانی و فناوری اطلاعات؛ در مورد اولویت‌های پذیرش در آزمون استخدامی  بیان کرد: اولویت اصلی ما در مقطع ابتدایی و شغل آموزگا‌ری است و در این میان جذب آموزگار مرد اولویت دارد

وی در مورد توزیع معلمان در مدارس استعدادهای درخشان و تاثیر کاهش این مدارس بر نیروی انسانی فعال در این مدارس اظهار کرد: فعلا منتظر هستیم تا مرکزپرورش استعدادهای درخشان تصمیم‌گیری لازم برای کاهش مدارس را داشته باشد پس از آن تصمیم‌گیری در مورد نیروها انجام می‌شود و اکنون حدود ۵۴ درصد از معلمان این مدارس را نیروهای رسمی شامل می‌شوند.

چهاربند در مورد وضعیت جذب دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و برخی انتقادات مربوط به این مسئله اظهارکرد: صحبت‌هایی مبنی بر کمبود جذب نیرو از طرف دانشگاه فرهنگیان صحت ندارد چرا که مجوزهای لازم از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام شده و این دانشگاه صرفا محل جذب است.

وی ادامه داد: تا یکی دو هفته آینده برنامه‌ای برای مذاکرات اولیه با سازمان اداری و استخدامی داریم تا چارچوب جذب نیرو در آموزش  و پرورش مشخص شود و پس از این مرحله تعداد نفرات برای جذب در دانشگاه فرهنگیان هم مشخص می‌شود.

رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی‌وفناوری اطلاعات یادآور شد: بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان هر ساله این دانشگاه توان پذیرش ۲۵ تا ۳۰ هزار دانشجو را داشته که مجوز اصلی منوط به موافقت سازمان اداری و استخدامی است.

آموزگاری؛ اولویت اصلی پذیرش نیرو در آموزش و پرورش است

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، اسفندیار چهار‌بند رئیس مرکز منابع نیروی انسانی و فناوری اطلاعات؛ در مورد اولویت‌های پذیرش در آزمون استخدامی  بیان کرد: اولویت اصلی ما در مقطع ابتدایی و شغل آموزگا‌ری است و در این میان جذب آموزگار مرد اولویت دارد.

وی در مورد توزیع معلمان در مدارس استعدادهای درخشان و تاثیر کاهش این مدارس بر نیروی انسانی فعال در این مدارس اظهار کرد: فعلا منتظر هستیم تا مرکزپرورش استعدادهای درخشان تصمیم‌گیری لازم برای کاهش مدارس را داشته باشد پس از آن تصمیم‌گیری در مورد نیروها انجام می‌شود و اکنون حدود ۵۴ درصد از معلمان این مدارس را نیروهای رسمی شامل می‌شوند.

چهاربند در مورد وضعیت جذب دانشجو معلم در دانشگاه فرهنگیان و برخی انتقادات مربوط به این مسئله اظهارکرد: صحبت‌هایی مبنی بر کمبود جذب نیرو از طرف دانشگاه فرهنگیان صحت ندارد چرا که مجوزهای لازم از سوی سازمان اداری و استخدامی اعلام شده و این دانشگاه صرفا محل جذب است.

 وی ادامه داد: تا یکی دو هفته آینده برنامه‌ای برای مذاکرات اولیه با سازمان اداری و استخدامی داریم تا چارچوب جذب نیرو در آموزش  و پرورش مشخص شود و پس از این مرحله تعداد نفرات برای جذب در دانشگاه فرهنگیان هم مشخص می‌شود.

 رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی‌وفناوری اطلاعات یادآور شد: بر اساس برنامه راهبردی دانشگاه فرهنگیان هر ساله این دانشگاه توان پذیرش ۲۵ تا ۳۰ هزار دانشجو را داشته که مجوز اصلی منوط به موافقت سازمان اداری و استخدامی است.