نمونه سوالات استخدامی دستگاه های اجرائی کشور - رشته برق الکترونیک، فناوری اطلاعاتIT، حقوق، کامپیوتر، حسابداری، و ...

دومـین آزمـون اسـتخدامی مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور تحت عنوان آزمون استخدامی اسفند مـاه ۱۳۹۴ در تـاریخ ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ برگـزار میشود.

دانلود سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی بر اساس عنوان شغلی ویژه آزمون اسفند 94

سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور ویژه آزمون اسفند 94

دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه استخدامی ها