شروع ثبت نام سرباز معلم (امریه) آموزش و پرورش استان قم در سال 97

سرباز معلم سال 97

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلمی

خبر 4 اردیبهشت 97:

جذب سرباز معلم در آموزش و پرورش استان قم

ضوابط و شرایط جذب و سازماندهی معلمان وظیفه برای سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷
بر اساس بخشنامه ۴/۷۱۰ مورخ ۰۲/۲/۱۳۹۷ وزارت محترم متبوع، اداره کل آموزش و پرورش استان قم برای سال تحصیلی  ۹۸-۱۳۹۷  صرفاً از دارندگان مدرک تحصیلی (لیسانس) علاقه مند به تدریس در مقطع ابتدایی مدارس روستایی، با شرایط ذیل اقدام به ثبت نام افراد متقاضی واجد شرائط در برنامه جذب و سازماندهی معلم وظیفه  می نماید.

پیوست های مربوط به ضوابط و شرایط برنامه جذب و سازماندهی سرباز معلم و فرم هار را دانلود نمایید …

دانلود اطلاعیه سرباز معلم۹۷

دانلود فرم امتیازبندی

دانلود فرم گزینش

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلمی