شروع ثبت نام سرباز معلم (امریه) آموزش و پرورش استان فارس در سال 97

سرباز معلم سال 97

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلمی

خبر 4 اردیبشهت 97:

رییس اداره برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش وپرورش فارس از آغاز فرایند جذب سرباز معلم دراستان فارس خبرداد.

به گزارش اداره اطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش فارس، فرشاد حیاتی بااشاره به مطلب فوق افزود: فرایندجذب وثبت نام ازمتقاضیان سربازمعلمی درآموزش وپرورش استان ازروزچهارشنبه 5 اردیبهشت ماه آغاز وحداکثر تا 11 اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت.

رییس اداره برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش وپرورش فارس گفت:این اداره کل برای تأمین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز مناطق محروم وکمتر توسعه یافته درسال تحصیلی97-1396 اقدام به جذب سرباز معلم می نماید.

حیاتی گفت: فقط مشمولینی که تاریخ اعزام آنها اول تیرماه یا اول شهریور ماه 97 وبدون مهر غیبت باشد وصرفا”دارای مدرک تحصیلی لیسانس باشند می توانند دراین خصوص ثبت نام کنند

رییس اداره برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش وپرورش فارس گفت:مشمولین واجد شرایط برای خدمت درشهرستانها و مناطق استان، برابر سهمیه وزارت آموزش وپرورش و رشته های مرتبط با دوره ابتدایی ، متوسطه نظری ، فنی و حرفه ای وکاردانش به کار گرفته خواهند شد

حیاتی گفت:مشمولین واجد شرایط می توانند با توجه به رشته خود به اداره های آموزش وپرورش مناطق محل سکونت خود مراجعه و فرم های مربوط را دریافت و ثبت نام نمایند.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می شودتعداد مشمولین مراجعه کننده بیشتر از ظرفیت و نیاز اداره ها باشد گفت: مشمولین باید فرم امتیاز بندی را تکمیل وچنانچه امتیاز لازم را کسب نمایند می توانند به عنوان سرباز معلم،خدمت وظیفه خود را در آموزش وپرورش به مدت دو سال به پایان برسانند.

حیاتی با اشاره به اینکه مدت خدمت دردوره سرباز معلمی در آموزش وپرورش دوسال کامل هست گفت: کسانی که دارای گواهی کسر خدمت هستند نمیتوانند ثبت نام کند.

رییس اداره برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش وپرورش فارس گفت:مشمولینی که موفق به ثبت نام شوند پس از طی مراحل گزینش و گذراندن دوره آموزش نظامی و آموزشی بعنوان سرباز معلم در آموزش وپرورش فارس بر اساس رشته تحصیلی ورشته تدریس مشغول به خدمت خواهند شد

وی گفت: این افارد صرفا” برای تدریس درواحد های آموزشی بکارگرفته خواهند شد واستفاده از آنها دربخش های اداری آموزش و پرورش ممنوع می باشد

حیاتی همچنین در خصوص سایر شرایط موثردرپذیرش مشمولین گفت:بومی بودن در محل مورد نیاز وهمچنین اعضای خانواده های معزز شهدا ، جانبازان و فرزندان فرهنگی در اولویت هستند

رییس اداره برنامه ریزی و منابع انسانی آموزش وپرورش فارس همچنین با رد برخی شایعات گفت:پذیرش سرباز معلم منجر به استخدام در آموزش و پرورش نخواهد شد.

وی همچنین گفت:متقاضیان برای کسب اطلاعات بیشتر به اداره های آموزش وپرورش یا پورتال برنامه ریزی آموزش وپرورش فارس مراجعه نمایند.

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلمی