شروع ثبت نام آزمون استخدامی سازمان تامین اجتماعی سال 97

استخدام سازمان تامین اجتماعی

دانلود سوالات استخدامی سازمان تامین اجتماعی

خبر 5 شهریور 97:

لینک ثبت نام آزمون استخدام سازمان تامین اجتماعی سال 97 فعال شد.

مهلت ثبت نام: زمان شروع ثبت نام از روز دوشنبه 1397/6/5 لغایت روز سه شنبه 1397/6/13 می باشد.
زمان برگزاری آزمون: روز جمعه 1397/7/20 می باشد.

ثبت نام در آزمون

دانلود دفترچه راهنمای ثبت نام