زمان دقیق مصاحبه از قبول شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 96

استخدام آموزش و پرورش - مصاحبه و گزینش

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش


آغاز بررسی مدارک و مصاحبه پذیرفته‌ شدگان استخدامی آموزش‌ و پرورش از 15 مهر 96


زمان مصاحبه از معرفی شدگان سه برابر ظرفیت آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سایت آموزش و پرورش هر استان اعلام شده است.

آدرس سامانه های استانی ادارات کل آموزش و پرورش وزارت آموزش و پرورش:

آذربایجان شرقی
ea.medu.ir
آذربایجان غربی
wa.medu.ir
اردبیل
arta.medu.ir
اصفهان
isf.medu.ir
البرز
alborz.medu.ir
ایلام
ilam.medu.ir

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش


بوشهر
bushehr.medu.ir
چهارمحال و بختیاری
chb.medu.ir
خراسان رضوی
razavi.medu.ir
خراسان شمالی
khn.medu.ir
خراسان جنوبی
skh.medu.ir
خوزستان
khouz.medu.ir
زنجان
zanjan.medu.ir
سمنان
semnan.medu.ir
سیستان و بلوچستان
sb.medu.ir
شهر تهران
tehran.medu.ir
شهرستانهای تهران
teo.medu.ir
فارس
fars.medu.ir
قزوین
caspian.medu.ir
قم
qom.medu.ir
کردستان
kurd.medu.ir
کرمان
kerman.medu.ir
کرمانشاه
kermanshah.medu.ir
کهگیلویه و بویراحمد
kb.medu.ir
گلستان
golestan.medu.ir
گیلان
guilan.medu.ir
لرستان
lorestan.medu.ir
مازندران
mazand.medu.ir
مرکزی
markazi.medu.ir
هرمزگان
hormozgan.medu.ir
همدان
hamedan.medu.ir
یزد
yazd.medu.ir

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش