گفتنی است قبلا” زمان توزیع کارت  ورود به آزمون شنبه  مورخ 1394/10/05 و زمان برگزاری آزمون تخصصی (کتبی) نیز روز جمعه  تاریخ 1394/10/11 اعلام شده بود که این تاریخ به تعویق افتاد. که تاکنون زمان مشخصی اعلام نشدهاست.

به محض اطلاع از زمان توزیع کارت و برگزاری آزمون اطلاع رسانی خواهد شد.

بسته جزوه و سوالات استخدامی شهرداری ها ویژه آزمون 94

بسته جزوه و سوالات استخدامی آتش نشانی ها ویژه آزمون 94

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه شهرداری ها و آتش نشانی