کارت ورود به جلسه آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

جمعه 30 بهمن 94 زمان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

برای دریافت کارت ورود به جلسه کلیک کنید

دانلود سوالات دانشگاه علوم پزشکی شغل متصدی خدمات عمومی (خدمتگزار)

______________________________

مطالب مرتبط:

سوالات استخدامی پذیرش و آمار دانشگاه علوم پزشکی بهبهان