سوالات عمومی و تخصصی آموزش و پرورش

آموزگار ابتدایی (آموزگاری)

ویژه آزمون سال 96

دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش - منابع

با توجه به آگهی استخدامی آموزش و پرورش در مهرماه 96 بسته ای که برای شما عزیزان آماده شده است شامل:

سوالات عمومی:

 1. 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه
 2. 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
 3. 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
 4. 450 سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
 5. 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
 6. 980 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
 7. 340 سوال هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

سوالات تخصصی:

 1. 200 سوال اصول و فلسفه تعلیم و تربیت با پاسخنامه
 2. 200 سوال روانشناسی پرورشی با پاسخنامه
 3. 200 سوال روانشناسی رشد با پاسخنامه
 4. 200 سوال روشها و فنون تدریس و اندازه گیری با پاسخنامه
 5. 200 سوال سنجش و ارزشیابی آموزشی با پاسخنامه

مجموعه کامل برای آمادگی در آزمون

حجم فایل : 12 مگابایت         نوع فایل: pdf

برای دانلود کلیک کنید