نمونه سوالات تخصصی کارشناس حقوقی ویژه آزمون دستگاه های اجرایی کشور

700 نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی با پاسخنامه

با توجه به آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور مواد آزمون کارشناس حقوقی شامل:

مواد آزمون عمومی:

 1. 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه
 2. 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
 3. 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
 4. 450 سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
 5. 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
 6. 980 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
 7. 340 سوال هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

مواد آزمون تخصصی:

 1. 100 سوال حقوق مدنی همراه با پاسخنامه
 2. 100 سوال حقوق تجارت همراه با پاسخنامه
 3. 100 سوال حقوق اداری همراه با پاسخنامه
 4. 100 سوال حقوق جزای عمومی همراه با پاسخنامه
 5. 100 سوال حقوق جزای اختصاصی همراه با پاسخنامه
 6. 100 سوال آیین دادرس مدنی همراه با پاسخنامه
 7. 100 سوال آیین دادرس کیفری همراه با پاسخنامه

مجموعه کامل برای آمادگی در آزمون

حجم فایل : 15 مگابایت         نوع فایل: pdf

برای دانلود کلیک کنید