نمونه سوالات تخصصی کارشناس حقوقی ویژه آزمون دستگاه های اجرایی کشور

700 نمونه سوالات استخدامی کارشناس حقوقی با پاسخنامه

با توجه به آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور در سال 95 مواد آزمون کارشناس حقوقی شامل:

مواد آزمون تخصصی:

  1. حقوق (مدنی، تجارت و اداری)
  2. حقوق جزا (عمومی و اختصاصی)
  3. آیین دادرسی (مدنی و کیفری)

بر این اساس بسته ای که برای آمادگی در این آزمون آماده شده است شامل سوالات:

  1. 100 سوال حقوق مدنی با پاسخنامه
  2. 100 سوال حقوق تجاری با پاسخنامه
  3. 100 سوال حقوق اداری با پاسخنامه
  4. 100 سوال حقوق جزای عمومی با پاسخنامه
  5. 100 سوال حقوق جزای اختصاصی با پاسخنامه
  6. 100 سوال آیین دادرسی مدنی با پاسخنامه
  7. 100 سوال آیین دادرسی کیفری با پاسخنامه

مجموعه کامل برای آمادگی در آزمون

حجم فایل : 20.2 مگابایت         نوع فایل: pdf

برای دانلود کلیک کنید