سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی رشته های گروه کامپیوتر و فناوری اطلاعات (IT)

برای شغل تصدی پذیرش و آمار

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی - مصاحبه

با توجه به آگهی استخدامی دانشگاه علوم پزشکی تعداد سوالات شامل 50 سوال تخصصی و 10 سوال فناوری اطلاعات (رایانه) خواهد بود. به همین جهت بسته ی حاضر شامل نمونه سوالات رشته ی گروه کامپیوتر و IT که در همین زمینه برای شما عزیزان آماده شده است.

بسته شامل:

  1. 110 سوال پایگاه داده همراه با پاسخنامه

  2. 100 سوال ساختمان داده همراه با پاسخنامه

  3. 120 سوال شبکه مقدماتی همراه با پاسخنامه

  4. 110 سوال شبکه پیشرفته همراه با پاسخنامه

  5. 140 سوال سیستم عامل همراه با پاسخنامه

  6. 100 سوال طراحی الگوریتم همراه با پاسخنامه

  7. 275 سوال مدیریت همراه با پاسخنامه
  8. 315 سوال تستی فناوری اطلاعات (رایانه) به همراه پاسخنامه

برای دانلود کلیک کنید

مطالب مرتبط:

دانلود نمونه سوالات استخدامی علوم پزشکی رشته حسابداری شغل متصدی پذیرش و آمار

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شغل نیروی خدماتی

دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه دانشگاه علوم پزشکی