سوالات استخدامی عمومی و تخصصی دستگاه های اجرایی کشور

عنوان شغل: کارشناس امور سخت افزار رایانه

ویژه آزمون سال 97

سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

با توجه به مواد آزمون شغل کارشناس امور سخت افزار یارانه در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور که شامل
1- معماری کامپیوتر، 2- شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه، 3- مدارهای منظقی و الکترونیکی و همچنین شامل سوالات عمومی خواهد بود. بر این اساس ما بسته ای حاوی سوالات عمومی و تخصصی زیر برای آمادگی در این آزمون آماده کرده ایم.

سوالات عمومی:

  1. 390 سوال فنّاوری اطلاعات (مهارتهای هفتگانه) همراه با پاسخنامه
  2. 350 سوال ریاضی و آمار مقدماتی همراه با پاسخنامه
  3. 300 سوال زبان و ادبیات فارسی همراه با پاسخنامه
  4. 450 سوال معارف اسلامی همراه با پاسخنامه
  5. 330 سوال زبان انگلیسی عمومی همراه با پاسخنامه
  6. 980 سوال اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی همراه با پاسخنامه
  7. 340 سوال هوش و توانمندیهای عمومی همراه با پاسخنامه

سوالات تخصصی:

  1. 100 سوال معماری کامپیوتر همراه با پاسخنامه
  2. 230 سوال شبکه های کامپیوتری و امنیت شبکه همراه با پاسخنامه
  3. 100 سوال مدارهای منطقی و الکترونیکی همراه با پاسخنامه

نوع فایل ها: PDF           حجم فایل: 7 مگابایت

برای دانلود کلیک کنید