دانلود سوالات آزمون قضاوت سال 89، 90، 91، 92، 93، 94، 95، 96، 97

آزمون تصدی امر قضاء

سوالات این مجموعه شامل دفترچه های زیر می باشد :

- سوالات آزمون قضاوت سال 89 با پاسخنامه

- سوالات آزمون قضاوت سال 90 با پاسخنامه

- سوالات آزمون قضاوت سال 91 با پاسخنامه

- سوالات آزمون قضاوت سال 92 با پاسخنامه

- سوالات آزمون قضاوت سال 93 با پاسخنامه

- سوالات آزمون قضاوت سال 94 با پاسخنامه

- سوالات آزمون قضاوت سال 95 با پاسخنامه

- سوالات آزمون قضاوت سال 96 بدون پاسخنامه

- سوالات آزمون قضاوت سال 97 با پاسخنامه

برای دانلود کلیک کنید

 دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 89، دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 90، دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 91، دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت 92، دانلود سوالات و پاسخنامه آزمون قضاوت سال 93، دفترچه سوالات آزمون قضاوت سال 89 90 91 92 93، نمونه سوالات آزمون‌ تصدی منصب قضا سال 1394، نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه، نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه برای آزمون قضاوت سال 94، دانلود دفترچه سوالات آزمون قضاوت با پاسخنامه