دانلود دفترچه سوالات آزمون قضاوت از سال 89 تا 97

دانلود دفترچه سوالات آزمون قضاوت سال های 89 الی 97 با پاسخنامه

محتوای بسته شامل :

  • دفترچه سوالات آزمون قضاوت سال 89 همراه با پاسخنامه
  • دفترچه سوالات آزمون قضاوت سال 90 همراه با پاسخنامه
  • دفترچه سوالات آزمون قضاوت سال 91 همراه با پاسخنامه
  • دفترچه سوالات آزمون قضاوت سال 92 همراه با پاسخنامه
  • دفترچه سوالات آزمون قضاوت سال 93 همراه با پاسخنامه
  • دفترچه سوالات آزمون قضاوت سال 94 همراه با پاسخنامه
  • دفترچه سوالات آزمون قضاوت سال 95 همراه با پاسخنامه
  • دفترچه سوالات آزمون قضاوت سال 96 بدون پاسخنامه
  • دفترچه سوالات آزمون قضاوت سال 97 همراه با پاسخنامه تشریحی (اضافه شد)

حجم فایل: 16.8 مگابایت                نوع فایل: PDF

برای دانلود کلیک کنید