دانلود جزوه و سوالات برای آمادگی در مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال 95

در مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی چه می پرسند؟

این بسته که حاوی جزوات و سوالات برای آمادگی در مصاحبه دانشگاه های علوم پزشکی سال 95 آماده شده است.

برای جزئیات بیشتر و دانلود کلیک کنید