دانلود جزوه آموزشی پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع امور گمرکی ویژه آزمون گمرک سال 95

جزوه آموزشی پنجره واحد تجارت فرامرزی و سامانه جامع امور گمرکی

  • راهنمای جامع کاربری سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در رویه ترانزیت
  • راهنمای جامع کاربری سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در رویه واردات
  • راهنمای جامع کاربری سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی در رویه صادرات
  • راهنمای کاربری سامانه هوشمند جامع گمرکی (بخش واردات)
  • راهنمای کاربری سامانه هوشمند جامع گمرکی (سامانه هوشمند ترانزیت)
  • راهنمای کاربری سامانه هوشمند جامع گمرکی (سامانه مدیریت انبارها)
  • راهنمای کاربری سامانه هوشمند جامع گمرکی (سامانه هوشمند ترانزیت – بخش کارنه تیر)

نوع فایل: pdf          حجم فایل: 21.7 مگابایت

برای دانلود کلیک کنید


مطالب مرتبط:

دانلود جزوات و سوالات استخدامی کارگزاران گمرک جمهوری اسلامی ایران سال 95